Mýtus osobního života v kapitalismu

ilustrace Ladislava Gažiová

V prvním ze dvoudílného pojednání kanadská socialistka Susan Rosenthalová doslova rozebírá liberální pojetí osobní volby a ukazuje, jak podstatně kapitalismus přetváří naše soukromé životy. Jako děti jsme vítali každé narozeniny dychtiví stát se dospělými a moci si dělat, co chceme, a samostatně se rozhodovat. Když se jimi staneme, zjistíme ale, že svoboda dospělých je iluze. Naše dětské sny o vzrušujícím životě jsou nahrazeny nikdy nekončící prací a za nic nestojí. Cítíme, že jsme selhali. Co jen …

Interview s angažovaným chovatelem koz aneb AMAP – potravinová alternativa z dílny francouzské levice

ilustrace Alexey Klyuykov

Denis Carel je chovatel koz a zemědělec hospodařící na jihu Francie. Je ale především aktivista a jedním ze zakladatelů systému AMAP (Associations pour le maintien d´une agriculture paysanne – Sdružení pro údržbu rolnického zemědělství), pravděpodobně nejvýznamnější a nejrozšířenější současné potravinové alternativy ve Francii, která propojuje ekologicky hospodařící drobné zemědělce a farmáře přímo se spotřebiteli. Protože byl zrovna na pracovním setkání v Praze a protože jsem zjistil, že má zrovna 63. narozeniny, tak jsem ho pozval do cukrárny …

Problémy obecného muže

mapa-anny-cover

Oceňovaný český prozaik, básník a scenárista Marek Šindelka vydal novou knihu povídek Mapa Anny. Kniha sklízí v českém mediálním prostředí vavříny za svou svěží formu i lehkonohý obsah. To, co se zdánlivě jeví jako precizní zachycení aktuálních komunikačních, vztahových i společenských problémů, však nakonec působí mnohem více jako jejich symptom. Kritická recenze se obecněji zamýšlí nad vztahem mezi stylem a (světo)názorovým podložím díla. Zůstanete sami! vzkazuje nám Marek Šindelka přes postavy své poslední knihy Mapa …

Lidé proti TTIP!

_2160456

Včera se v Praze na nám. 14. října sešlo přes pět set lidí, aby vyjádřili nesouhlas s chystanou smlouvou TTIP o volném obchodu mezi USA a EU. Akce se konala v rámci Mezinárodního dne odporu proti TTIP, kdy desítky tisíc lidí demonstrovaly po celé Evropě. Akci podpořilo mnoho různých politických uskupení především levicového a ekologického zaměření a také někteří odboráři. Po demonstraci následoval pochod Prahou na Palachovo náměstí. TTIP zhorší pracovní podmínky zaměstnanců, přinese možnost šíření extrémně závadných potravin a výrobků …

Volný obchod jako nástroj sociálního rozvoje?

Trojský kůň TTIP u petičního stanu proti TTIP na náměstí Republiky

Tento článek se týká prosazování mezinárodních dohod TTIP a TPP, které mají vytvořit zónu volného trhu mezi evropskou a americkou ekonomikou. Ekonomka Ilona Švihlíková se zamýšlí nad argumenty o prospěšnosti volného trhu a vyvrací řadu mýtů, šířených pravicovými ekonomy a politiky.   Spolu s otevřením debaty o tzv. Transatlantickém partnerství o obchodu a in-vesticích mezi USA a EU se znovu objevují různé zmatené názory o blahodárném půso-bení volného obchodu. Po-miňme pro účely tohoto článku fakta, že mezi hlavní nebezpečí TTIP obecně patří …

Solidarita č. 100 v prodeji!

solidarita_obalka_100

Vážená čtenářko, vážený čtenáři Solidarita, jež se Vám dostala do rukou, je něčím výjimečná. Jedná se totiž o sté číslo tohoto periodika, jehož kořeny nacházíme už v raných devadesátých letech. Solidarita tu s námi bojuje za spravedlivější svět již úctyhodných 24 let. Abyste si mohli lépe představit vývoj, který za tu dobu časopis urazil, připravili jsme pro Vás malou pozornost v podobě výtisku prvního čísla Solidarity (tehdy ještě s názvem Internacionála), který naleznete uprostřed tohoto …

Evropa proti smlouvě TTIP

Ilustrace TTIP

Chystaná smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) vzbuzuje odpor napříč Evropou. To dokazují i dvě mezinárodní setkání, která se nedávno odehrála v Bruselu. Vznikla na jejich základě celoevropská síť, která chystá na 18.4. 2015 demonstrace po celém kontinentě včetně ČR. V úterý 9. prosince se v Bruselu v prostorách Evropského parlamentu uskutečnila mezinárodní konference o TTIP, které se zúčastnilo na tři sta lidí z celé Evropy. Sál, ve kterém se běžně odehrávají malá plenární zasedání Evropského parlamentu, zaplnili lidé, kteří …

Radikální islamismus a xenofobní hnutí

Ilustrace: Ladislava Gažiová

Vzestup Islámského státu a jeho vražedné praktiky vyvolávají v evropských zemích veliké vášně, které ještě zesílily po útoku teroristů na redakci humoristického časopisu Charlie Hebdo. Proti útoku se postavila většina evropského obyvatelstva a tvrdě ji odsoudily takřka všechny významné islámské organizace. Přestože se však proti útokům staví takřka celý islámský svět a drtivá většina evropských muslimů, v celé Evropě začíná prudce přibývat demonstrací proti islámu a útoků proti imigrantům. Směřuje snad Evropa k etnickému konfliktu? Abychom si na …

Malý krůček vpřed od byznysu s chudobou

bydlení_2_b.jpg_1000px

Během loňského roku prošla z popudu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové legislativním procesem v českém parlamentu novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vedle úprav týkajících se vyplácení příspěvku na živobytí přináší novela několik významnějších změn týkajících se poskytování doplatku na bydlení, které mají zajistit, aby se tato pomoc dostala potřebným a nekončila v podobě bezpracných zisků na účtech provozovatelů a majitelů nájemných bytů i ubytoven, jak se tomu nezřídka v rámci tzv. byznysu s chudobou dělo. Novela začala …

Interview Solidarity s aktivistkou Kateřinou Kňapovou

Hlavní_fotka_(lze_oříznout).JPG_1000px

Kateřina Kňapová je studentkou politologie na FF UK. Dlouhodobě se podílela mimo jiné na aktivitách iniciativy Za svobodné vysoké školy, ProAltu a dalších. Je iniciátorkou úspěšného projektu Za Karlovku bez sexismu. Angažuje se v tématech genderové nerovnosti a feminismu. Už několik let jsi aktivistkou, pověz mi, co tě k tomu přivedlo? V ČR to není úplně obvyklá věc? Všechno začalo asi na střední škole. Naše třída na gymnáziu byla ze zpětného pohledu hrozně pravicová. To …