Petiční a informační stolek

každou středu 17.00h – 18.00h  před Městskou knihovnou v Praze

k dospozici na stolu je časopis Solidarita a další naše materiály