Rozhovor s Janem Kellerem: ,,Kdyby teroristé neexistovali, musel by si je Bush vymyslet“

Vrcholí zkouškové období na vysokých školách. Jste na
studenty náročný?

To je otázka na studenty. Já si myslím, že jsem náročný
přiměřeně. naše absolventky budou pracovat v domovech důchodců a v sociální
péči. Vzhledem k platu, který pak budou jako vysokoškolačky dostávat, jsem
myslím až moc přísný.

Na jedné ze svých přednášek jste řekl, že na západě
platí: “ čím vyšší vzdělání, tím levicovější smýšlení. U nás v čechách
tomu tak bohužel není.“ Co myslíte, že je toho příčinou?

Naši studenti jsou levicoví, jenomže o tom často neví.
Výzkumem jsme například zjistili, že studenti jsou z naprosté většiny proti
placení školného, a to bez ohledu na to, zda volí třeba KSčM anebo ODS. Z toho
vyplývá, že i studenti volící ODS mají levicové postoje a nesouhlasí s
pravicovými hesly o tom, že každý se má postarat o sebe sám. ODS volí z velké
části proto, že jsou konformní a jsou přesvědčeni, že konformita se vyplácí.
některé z nich to v kontaktu s realitou přejde.

KSčM Vás chtěla navrhnout na prezidenta, vy jste však
odmítl kvůli válce v Iráku. Jaký je Váš postoj k nynějšímu „demokratizování“
této země?

Nevím, co máte na mysli slovy „demokratizování“
naší země. To s tím prezidentem bylo složitější a až z novin jsem se dozvěděl,
že mi navržení hrozilo. Mám trochu vyšší ambice, než kandidovat na prezidenta.
Teď chci například dopsat Dějiny sociologie, potom mě čeká knížky o vzdlanostní
společnosti a pak se pustím do teorie modernizace. To jsou věci, které mají
smysl.

Jaký je váš názor na to, jak největší odpůrci války,
Francie, Německo a Rusko, přehodnotili svá stanoviska.

Odpůrci války jako je Francie či Německo nepřehodnotili svá
stanoviska. To jenom u nás je to tak vykládáno. Ve skutečnosti je zaděláno na
velký rozkol mezi Evropou a Amerikou a ten může být překonán jedině odchodem
Bushovy administrativy. Jinak se bude ten rozkol výrazně stupňovat a vyvře na
povrch s další agresí.

Je tu reálná možnost, že se svět může dočkat další války
s některým z členů „osy zla“. Co to tedy znamená, ten „boj proti
terorismu“?

Americká vojenská doktrína byla vypracována před 11. září
2001. Kdyby teroristé neexistovali, musel by si je Bush vymyslet, aby tuto
neoimperiální a neokoloniální doktrínu legitimizoval.

Myslíte si, že občanská společnost je schopna válku
zastavit? Připustíme – li, že se nebude ve své ziskové a byrokraticky organisované
formě?

Občanská společnost může vést k pádu vlád, které s válkou
souhlasí. Viděl jsem to minulý měsíc ve španělsku, kde Aznar je naprosto
isolován a nikdo nevěří, že ještě někdy může vyhrát nějaké volby. Tony Blair je
sice velice obratný demagog, ale ani on se z této rány nevzpamatuje. Kdyby u
nás byla občanská společnost srovnatelná se západní Evropou, nepochybuji o tom,
že naše vláda by si nedovolila působit jako pátá kolona Bushe v Evropě. To, jak
se při své pověstné opatrnosti chovala, bylo dáno tím, že vůbec s žádným
odporem ve vlastní zemi nepočítala. A ukázalo se, že zná vlastní zemi velice
dobře.

V době před a během války vznikla občanská iniciativa,
nesoucí název Iniciativa proti válce. Vy jste však organizoval vlastní způsob
odporu proti válce. Co Vás vedlo k tomu, že jste se do snah IPV nezapojil?

Připojil jsem se k petici Nikoliv naším jménem, kterou
organizoval podle amerického a francouzského vzoru Jan Tesař z Paříže a Petr
Schnur z Hannoveru. Protože bydlím kousek od Ostravy a musím chodit denně do
práce, nemohl jsem se účastnit akcí v Praze. S IPV a dalšími iniciativami jsem
byl v internetovém spojení a domluvili jsme se na společném znění druhé petice.
Společně jsme shromáždili přes 15.000 podpisů a v Praze udělali společnou
tiskovou konferenci, na kterou s jednou výjimkou nepřišel
nikdo z pozvaných novinářů. Nebylo v mých silách, kromě řady článků v novinách,
udělat pro to ještě něco víc.

Jakou možnost mají občané napadených zemí. Tedy mají se
vzdát americkým vojákům, mají s nimi bojovat? Co mají dělat?

Občané napadených států se nemohou bránit americkým vojákům
právě tak jako se lidé nemohou bránit teroristům. Jak se chcete se vzduchovkou
bránit náletům nevidilelných letounů? To nejsou regulérní války, to jsou
masakry, kde počty mrtvých může podle potřeby regulovat a navyšovat útočící
strana. Slušný voják by do takové „války“ nešel.

V úvodu Abecedy prosperity jste poděkoval Jakubovi
Patočkovi, že vyškrtal jakékoli pasáže, co by mohly zavánět extremismem. Cítíte
se být extremistou?

Nejde o to, jak se cítím. Krajský soud v Plni mne přede
dvěma lety oficiálně uznal ekoteroristou, takže mám na to papíry. Koupil jsem
si totiž podle všech zákonů díl půdy v oblasti, kudy měla vést dálnice poté, co
její původní trasu zhsatila jedna mocná lobby. Je tak snadné být u nás prohlášen za teroristu. když jsme se před
soudem hájili tím, že jsme se přece nedopustili ničeho nezákonného, zeptal se
nás soudce, zda je pravda, že nám někdo opakovaně vyhrožoval telefonicky smrtí.
Přiznali jsme, že některým z nás bylo smrtí vyhrožováno. Pan soudce pookřál a
prohlásil, že je tedy splněna i podmínka vyhrožování násilím, takže se v našem
případě o ekoterorismus nesporně jedná. Franz Kafka netušil, jaké rezervy naše
země ještě má.

Jaký je Váš názor na nynější českou extremní levici?

Co to je „česká extrémní levice“? Jsou to lidé,
kterým se nelíbí rozkradení naší země, pokles kreditu v zahraničí a
všudypřítomná korupce? Opravdu nevím, co si o nich mám myslet. A po
zkušenostech s plzeňským soudem bych se na toto téma opravdu nerad bavil.

Co říkáte na pensijní reformy, kterými prochází evropské
státy? Může to nějak ohrozit „sociální stát“ v EU?

Penzijní reformy, to je velice složitá otázka. Z
demografických důvodů není možné financovat penze pouze dosavadním
způsobem.
Bude třeba, aby se lidé navíc ještě sami připojistili. Problém je v
tom, že
mnozí na připojištění prostě nemají a tem, kteří mají, nikdo nezaručí,
že
penzijní fondy nebudou vytunelovány, ani jim nezaručí, že nebude
znehodnocena
měna. Pokud chceme dohnat průměrné evropské příjmy, budou muset mzdy u
násněkolikanásobně stoupnout, což znehodnotí mimo jiné peníze
našetřené na penzi. Já budu učit až do smrti, takže se mne to příliš
netýká.
Ale lidé, kteří pracují v provozech, na tom budou velice špatně.
Politici
sociální demokracie ovšem v provozech nepracují.

A jaký je Váš postoj ke „špidlovým balíčkům?“

Je mi pana špidly líto. Jeho strana si těmi balíčky naložila
více, než unese.

Pakliže se postaví dálnice do Ostravy, která by měla
tomuto regionu pomoci, jaký to bude mít vliv na životní prostředí?

Každá dálnice má na životní prostředí vliv negativní,
protože zvyšuje intenzitu provozu. Tím, že zkracuje vzdálenosti, nasává
dopravu, kterou odčerpává železnici, a inspiruje k jízdám, které by se jinak
tak často nekonaly. Druhá věc je, jestli může dálnice do Ostravy snížit
nezaměstnanost v regionu. Po napojení Olomouce na dálnici tam nezaměstnanost
vzrostla. Vždycky ale lze argumentovat tím, že bez dálnice by vzrostla třeba
ještě více. Až se postaví dálnice do Ostravy a nezaměstnanost se přesto
nesníží, bude se argumentovat právě tímto způsobem. A navíc se bude říkat, že
jedna dálnice evidentně nestačí, bude třeba postavit druhou atd. atd.

Myslíte si, že je možné za stávající světové politické
situace, aby požadavky ekonomické uvolnili místo těm ekologickým a sociálním?

Ekonomická logika je s ekologií i se zachování sociálna ve
své neoliberální podobě zcela neslučitelná. Na rozdíl od sociálna a ekologie
však za ní stojí ty nejmocnější zájmové skupiny. Tady nejde o sílu argumentů,
ale o mocenské pozice. Ty ekologové prakticky nemají a je otázka, jestli to
změní do budoucna posílení strany zelených.

Kde můžeme hledat počátky lidského přístupu
„preferování krátkodobých zisků“?

Preferování krátkodobých zisků bude asi po antropologické
stránce nějaký pozůstatek pudového jednání z dob, když člověk žil na stromech a
v jeskyních. nedivil bych se, pokud by nás právě preferování krátkodobých zisků
a ignorování širších ekologických souvislostí a dopadů našeho jednání zase do
toho původního prostředí přivedlo. Rozhodně do jeskyní směřujeme rychleji s
neoliberály než s ekology.

často kladete požadavky sociální a ekologické na stejnou
úroveň. Jaký by byl důsledek toho, kdyby vznikla kupříkladu ekologická
diktatura, která by decimovala své občany a jejich sociální nároky?

Ekologická diktatura, pokud k ní dojde, bude nesena lidmi a
skupinami, kteří mají pod kontrolou moc, finance, armádu a policii. To nejsou
ekologové. Vůbec bych se nedivil, kdyby dnešní stoupenci růstu právě k takové
diktatuře pod vlivem zhoršování klimatických
podmínek apod. nakonec sáhli. Potom by se opasky utáhly
sociálně slabým a středním vrstvám. Ale k tomu utahování dojde i bez ekologické
diktatury. Bohužel ti vlivní a silní dokáží sami zlikvidovat tolik zdrojů a
poškodit tolik prostředí, že ani po ekologické stránce by jejich diktatura
situaci nijak nezlepšila. A vedla by jen k novým občanským válkám.
Žádná diktatura ještě nikdy nic nevyřešila.

Máte pocit, že k vyřešení ekologické a sociální situace
ve světě je zapotřebí nějaká radikální politická změna?

Sociální a ekologické problémy nejsou řešitelné bez
radikální politické změny, ale i hodnotoví změny. Diktaturu je ovšem třeba
odmítnou, o tom jsem se už zmínil. Je velice těžké najít prostor, ve kterém by
se taková hodnotová a politická změna mohla ještě vůbecuskutečnit.
To, že takový prostor neznám, mne vedlo k tomu,
že jsem přestal vyučovat na Vš trvalou udržitelnost. Studenti pořád chtěli
nějaké řešení a já nejsem politik, abych se tvářil, že takové řešení znám, i
když o něm fakticky nemám ani ponětí. Voliči to sice na politicích obvykle
nepoznají, ale studenti na učitelích určitě ano.

Ptal se Matěj Pálka