Citát – Sartre

,,Protože bylo revoluce zapotřebí, okolnosti pověřily jejím
uskutečněním mládež. Jenom v mládeži bylo dost hněvu a úzkosti, aby ji
podnikla, a dost čistoty, aby se jí to zdařilo."

J.P.Sartre: Uragán nad cukrem