Konec schůzek SOKu v Masarykově dělnické akademii

Přinášíme vyjádření předsedy Socialistického kruhu k ukončení možnosti využívat prostory Masarykovy dělnické akademie.

{mosimage}Naše
občanské sdružení Socialistický kruh-SOK několik let využíval pohostinnosti MDA
(Masarykovy dělnické akademie) a scházel se tu k pravidelným referátům a
diskusím o anglosaských post- i neomarxistických autorech, jako je Harvey,
Wright, Wallerstein, Cockshott, Cottrell aj., o kterých se celkem běžně
přednáší na západních universitách. SOK se snažil tyto autory zpřístupnit
českým studentům i širší veřejnosti, neboť u nás jsou tito autoři vesměs
neznámí. Naším cílem bylo pomoci levicovým politickým stranám, aktivistům i
občanským sdružením, aby své programy, představy, vize lépe zakotvily a nebály
se myslet jinak. Nyní jsme se dozvěděli, že po přestěhování MDA do prvního
patra Lidového domu se zde SOK již scházet nebude. Pan ing. Bárta, ředitel MDA,
nám s lítostí oznámil, že s tím nelze nic dělat, neboť v této
věci rozhodla nejvyšší místa čSSD z podnětu jistého nejmenovaného člověka,
který se kriticky vyjádřil o naší konferenci Sociální stát a kapitalismus. Bylo
nám doporučeno, abychom se scházeli v nějaké místní organizaci čSSD.

Zkrátka, teorie nemá v Lidovém domě na růžích ustláno..

Michael Hauser
předseda Socialistického kruhu