Mluví uvařená žába sprostě?

{mosimage}Reality show
hýbou světem. Tedy alespoň tím naším. Stejně jako v mnohých dalších
případech se tak děje v porovnání se státy, v nichž má kapitalismus delší
tradici, poněkud se zpožděním. Důvodem není, jak mnozí tvrdí, jakási abstraktní
česká touha západní svět napodobovat, alespoň tedy ne důvodem jediným.
Uvědomíme-li si totiž, že reality show jsou dosud nejdokonalejším zpodobením
produktu masové kultury, celá věc dostává rázem jasnější kontury.
Masového
diváka je nutno vychovávat postupně. Jedná se o podobný princip, na kterém
funguje známý příklad o žábě ve vroucí vodě. Vhoďte ji do vařící se vody a
můžete si být jisti, že se bude všemožně pokoušet dostat z hrnce ven.
Zahřívejte však vodu i s žábou postupně a žába se uvaří. A budeme-li náš
metaforický příklad aplikovat na běžného konzumenta masové televizní produkce,
udělá to dokonce ráda.

čeští diváci
zkrátka pro reality show nutně „dozráli“ poněkud později, nežli diváci
v západněji položených státech. Ty trendy v masové kultuře, které
byly tehdy na západě již poněkud „oldschoolové“, se u nás po roce 1989 teprve
objevily. A teď vhoďte žábu do studené vody. Zapalte plynový hořák. Začněte
diváka pomalu a nenápadně zahřívat.

Reality show
je nyní v uvozovkách oním nejvyšším stupněm, kterého český divák dosud dosáhl.
A lze očekávat, že až se dostatečně nabaží, bude chtít víc. Neboť tak velí
nepsané, zato však fungující zásady masové konzumace. Co je jednou
spotřebováno, dále již neexistuje. Co nového nám, divákům, tedy televizní producenti
napříště naservírují k večeři? Zřejmě se máme na co těšit. Ve Spojených
státech prý nedávno rozjeli novou reality show. Jmenuje se Farma. Její
účastnice získala mnoho příznivců poté, co splnila úkol sexuálně uspokojit
vepře. Stihla to prý do deseti minut.

českému
divákovi zatím nehrozí, že by musel sledovat něco podobného. Zatím. Dočkáme se
v blízké budoucnosti. V současné chvíli postačí tu méně, tam více
dramatické a  ještě dramatičtější osudy
„lidí jako my“.
Mimochodem, také si tak rádi stěžujete na to, kterak reality show
ohrožují mravní vývoj dětí? Uklidněte se, to se jen ozývá špatné svědomí. Od
svých rodin něco podobného přece děti neslýchají, nemám snad pravdu? Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání již uložila oběma provozovatelům komerčního televizního
vysílání peněžité sankce za neslušné výrazy, které se prý na diváka během
vysílacího času reality show jen hrnou. Učinila tak na základě Zákona o
rozhlasovém a televizním vysílání, §12, odst. 12. Ten mimo jiné praví, že Rada
má právo uložit provozovateli televizního či rozhlasového vysílání sankce,
pokud provozovatel „zařadil do vysílání pořady, které
mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých“.
K tomu mám jedinou poznámku. Dnes, tj. v úterý 8. listopadu, následovaly
na televizní stanici Prima po skončení reality show Vyvolení upoutávky na další
prima pořady. Jedním z nich byl Pípšoubazar Zdeňka Izera. Ten si před
televizními diváky zavtipkoval: „Chtěl jsem se nechat předělat na ženu, ale
bohužel mi odoperovali jen půlku mozku.“ Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání mlčí. Hlavní je, že naše děti nebudou mluvit sprostě. Tolik
k reality show.

Alžběta švarcová

Mluví uvařená žába sprostě?

{mosimage}Reality show
hýbou světem. Tedy alespoň tím naším. Stejně jako v mnohých dalších
případech se tak děje v porovnání se státy, v nichž má kapitalismus delší
tradici, poněkud se zpožděním. Důvodem není, jak mnozí tvrdí, jakási abstraktní
česká touha západní svět napodobovat, alespoň tedy ne důvodem jediným.
Uvědomíme-li si totiž, že reality show jsou dosud nejdokonalejším zpodobením
produktu masové kultury, celá věc dostává rázem jasnější kontury.

(Pokračování textu…)