,,Nechte děti pracovat, budou Vás pak ještě více milovat!“

Na neděli 5. června připadl
Mezinárodní den oslavy kapitalismu. Oslava systému, který někteří považují za
dokonalost nad dokonalosti, a pro jiné to je symbol bídy.
Systému, kde na jedné straně jsou
bohatí a na druhé jsou chudí. Systému, který přinesl jednu velkou krizi a dvě
světové války.
Mladí konzervativci u
příležitosti tohoto ,,velice významného dne“ svolali do centra Prahy (a dalších
velkých měst) pochod na oslavu kapitalismu.
Pochod začal ve 14.30h na
Václavském náměstí, pokračoval dále na Můstek a Staroměstské náměstí, kde byl
ukončen.
Tuto akci mladých konzervativců
přišla podpořit organizace Kapitalistická Solidarita (KapSol). Členové KapSol
mladé konzervativce mnohonásobně přečíslili. Ale předčili je nejen počtem, ale
i připraveností.
Projevili se zde zkušenosti
z mnoha demonstrací, pochodů a mítinků. Každý člen KapSol nesl
transparenty s nápisy ,,Jiný svět není možný“, ,,Modrá šance – půl zdraví“
atd. Z megafonu se linula hesla: ,,Kdo je Karel Marx? Je to terorista!“ a
,,Nechtě děti pracovat, budou Vás o to více milovat!“
Až po půlce pochodu zjistili organizátoři, že KapSol přišla akci
podpořit jiným způsobem, než jakým by si představovali.

Pavel P.