*Stávky*Demonstrace*Protesty*

Zimbabwe

Ozbrojená policie vtrhla 14. května do sídla Zimbabwské
komory odborových svazů (ZCTU). Začala zabavovat počítačové diskety a složky.
Vláda tím zvyšuje tvrdé postihy pro občanské hnutí. Zabavování disket a složek
bylo policií odůvodňováno tím, že hledá důkazy o tom, že odbory nelegálně
obchodovaly s cizí měnou. Wellington Chibebe, tajemník ZCTU, prohlásil:
,,Toto je jen způsob, jakým se snaží ZCTU zastrašit, ale my se nedáme.“ útok na
centrálu zimbabwských odborů je součást špinavé hry, kterou hraje vláda. Ta se
snaží zkomplikovat či znemožnit práci všem opozičním, občanských a sociálním
hnutím, která jsou jakkoliv spřízněna či napojena na Hnutí za demokratickou
změnu (MDC). ,,Příkazy přicházejí ze shora… jde o to destabilizovat  ZCTU, protože má silné vazby na MDC,“ řekl
jeden starší policejní důstojník, který si ze strachu před postihem nepřál být
jmenován.
Vztahy mezi ZTCU a vládou se
vyostřily, když na popud odborové centrály vzniklo v roce 1999 Hnutí za
demokratickou změnu. Na začátku tohoto roku prosákly ven informace o tom, že
tajná služba dostala za úkol zinscenovat změnu vedení ZTCU a zajistit, aby se
do čela dostali provládní představitelé.

švýcarsko

Mezinárodní organizace práce (ILO)
vydala zprávu o nucené práci. Ta odhaduje, že nucená práce se týká přinejmenším
12,3 milionů lidí. Zpráva (anglicky na www.ilo.org)
tvrdí, že nucená práce v soukromém sektoru tvoří asi 10 milionů lidí.
Zpráva také poprvé poskytuje globální odhad zisku, který pochází z obchodu
s ženami, dětmi a muži – je to 32 miliard $,  průměrně tedy 13 000 $ na každého
pracujícího, který byl unesen a nuceně pracuje. ,,Nucená práce ukazuje druhou
stránku globalizace a odpírá lidem jejich základní práva a důstojnost,“ říká
Juan Somavia, ředitel ILO.
Zpráva potvrzuje, že nucená práce je
jedním z hlavních problémů, jež je přítomný ve všech oblastech světa. Sexuální
vykořisťování se oproti jiným formám nucené práce týká téměř výhradně žen a
dívek. Z celkového počtu nuceně pracujících je 40 – 50 % dětí mladších 18
let.

Finsko

V pondělí 16. května se
zastavil finský papírenský průmysl. Tisíce pracujících se přidaly
k celostátní dvoudenní stávce. Ta postihla dva největší světové výrobce
papíru UPM-Kymmene Corp. a Stora Enso OYJ.Hlavními
body, které vedly ke stávce, bylo to, jak velké firmy používají brigádníky, aby
si zajistili levnější práci, a přerušení výroby ve dnech státních svátků.
Odborový svaz výrobců papíru požaduje, aby za práci navíc dostali zaměstnanci
více volna a ne finanční ocenění, jak navrhovali zaměstnavatelé. Stávky se
účastní asi polovina členů padesátitisícového Finského odborového svazu
pracovníku v papírenském průmyslu. Jejich akci podpořila ústřední odborová
organizace, která je odhodlána podporovat i další jejich akce.