Indie: Protestní pochod proti továrně Coca-Coly

Není dobráPochodu
proti továrnì Coca-Coly v Kerale v Jižní Indii se ve ètvrtek
11.6. zúèastnily stovky lidí. Požadovali permanentní zavøení továrny.
U továrních bran se demonstranti støetli s policí, bylo zatèeno kolem 500 lidí.
Policie
také zaútoèila na ženu – demonstrantku, která musela být ošetøena
v blízké nemocnici. Všichni protestující byli koncem dne
propuštìni.
Místní lidé tvrdí, že továrna Coca-Coly
v Plachimadì zapøíèiòuje kritický nedostatek vody pro jejich
komunitu. Proti továrnì vedou kampaò již tøi roky.

Pochodu proti továrnì Coca-Coly
v Kerale v Jižní Indii se ve ètvrtek 11.6. zúèastnily stovky
lidí. Požadovali permanentní zavøení továrny.

U továrních bran se demonstranti støetli s policí, bylo zatèeno kolem 500 lidí.
Policie
také zaútoèila na ženu – demonstrantku, která musela být ošetøena
v blízké nemocnici. Všichni protestující byli koncem dne
propuštìni.
Místní lidé tvrdí, že továrna Coca-Coly
v Plachimadì zapøíèiòuje kritický nedostatek vody pro jejich
komunitu. Proti továrnì vedou kampaò již tøi roky.

V dubnu 2004 odmítlo místní vesnické zastupitelstvo
obnovit továrně licenci. Od té doby byla továrna zavřena. Ale před čtrnácti dni
bylo rozhodnutí zvráceno vyšším soudem, který přiměl zastupitelstvo obnovit
licenci na tři měsíce, a to s třinácti podmínkami. Hindustan Coca-Cola
Beverage tuto podmínečnou licenci odmítla s tvrzením, že zastupitelstvo
jedná mimo svou pravomoc.
Aktivisté z Solidárního výboru Plachimada a Výboru
Anti-Coca-Cola se zapřísahali, že továrně zabrání ve znovuotevření.
„Coca-Cola musí respektovat rozhodnutí komunity-a komunita
továrnu znovu rozběhnout nechce“, říká R Ajayan, koordinátor Solidárního výboru
Plachimada.
Krátce poté, co továrna Coca-Coly – jedna z největších
v Indii – začala v regionu fungovat,  začala lidem
z vesnice Plachimada scházet voda.
Podle některých odhadů čerpá továrna kolem 1,5 miliónů litrů
spodní vody denně, zatímco zbývající spodní vodu a půdu znečišťuje.
Místní zastupitelstvo podalo odvolání proti rozhodnutí
k nejvyššímu soudu a ten by měl případ v nejbližší době projednávat.

 Amit Srisvastava

 Autor ke koordinátor Indického centra zdrojů. Novinky o boji
proti Coca-Cole v Kerale můžete nalézt na stránkách www.indiaresource.org. Článek
převzat ze Socialist Worker. Překlad M.š.