Not in my Name

„Ne mým jménem“ bylo heslem amerických aktivistů, když jménem „amerického lidu“ byl prováděn trest smrti nebo vražděni lidé v některé vzdálené „zemi jejíž jméno neumíme vyslovit“ (jak říká Michael Moor). Dnes by mělo zaznít i v české republice.
Po smrti saudského krále Fahda se v mediích okamžitě objevily pochvalné výroky politiků z celého světa. Tony Blair například řekl: ,,Byl to muž velké vize, který po čtvrt století inspiroval jako král své spoluobčany.“

Saudská Arábie ale patří k nejtvrdším režimům na světě – je mezi státy s největším počtem vykonaných poprav, mezi užívané tresty patří i bičování či utínání končetin, ve věznicích dochází často k mučení. Běžná je i diskriminace žen, zakotvená i v zákonech. Více informací a konkrétní případ (česky).
V Saudské Arábii také existuje ohromná majetková nerovnost. Paláce lidí s těžko představitelným bohatstvím kontrastují s chudinskými čtvrtěmi, kde dodnes neexistuje ani kanalizace.
Co by u jiného režimu vyvolalo oprávněné celosvětové pobouření, to se u Saudské Arábie přehlíží. Pro vysvětlení není třeba chodit daleko – režim Saudské Arábie je spojencem ve „válce proti terorismu“ a tak mohou být jeho vlastní teroristické praktiky zapomenuty.
Václav Klaus jakožto prezident české republiky se účastnil smuteční slavnosti a zaslal „jménem svým i jménem občanů české republiky“ kondolenční telegram. V něm je zemřelý král označen jako „významná osobnost regionální i světové politiky a já jsem přesvědčen, že jeho přínos pro stabilitu na Blízkém Východě nebude zapomenut.“ Ne mým jménem. 

Příloha:

Soustrastný telegram prezidenta republiky Václava Klause Jeho Královské Výsosti Abdulláhu bin Abdalazízu Al Saúdovi

Vaše Královská Výsosti,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o smrti Jeho Veličenstva Ochránce dvou svatyní krále Fahda bin Abdalazíze Al Saúda.

V králi Fahdovi odešla významná osobnost regionální i světové politiky a já jsem přesvědčen, že jeho přínos pro stabilitu na Blízkém Východě nebude zapomenut.

Dovolte, Vaše Královská Výsosti, abych jménem svým a jménem občanů české republiky vyjádřil Vám i saudskému lidu upřímnou soustrast.

Václav Klaus

V Praze dne 1. srpna 2005


Jan Růžička