III. Evropské sociální fórum

14.-17. října 2004, Londýn

Alterglobalizační hnutí

Na počátku 90. let mnoho lidí na celém světě věřilo, že s
koncem studené války bude zajištěn trvalý mír a že prostředky dosud vydávané na
zbrojení pomohou vyřešit sociální i ekologické problémy. O několik let později
již jsou tyto naděje v troskách. Svět se stal ještě méně stabilním než v době
studené války. Spojené státy nejprve bombardují Irák, posléze Jugoslávii. V
Palestině se začíná „Nová Intifáda“. Ruská armáda obsazuje čečensko a
po celém Rusku se odehrávají teroristické útoky. Po 11.září  2001 provádějí Spojené státy invazi do
Afgánistánu a do Iráku. Rozšiřuje se propast mezi bohatými a chudými světa.
Nadnárodní instituce jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světové
ekonomické fórum začínají po celém světě tvrdě prosazovat doktrínu
neoliberalismu. To znamená v zásadě co nejlepší podmínky pro velké koncerny,
prosazované jako drastické škrty v sociální a ekologické sféře, privatizace
veřejných služeb, potlačování odborů atd. Proti tomuto trendu začalo již v
devadesátých letech protestovat mnoho lokálních hnutí – od Zapatistů v Mexiku,
přes ekology v Německu po odboráře ve Francii. V roce 1999 pak vidíme nový
fenomén. V americkém Seattlu se tyto rozličné proudy spojí a zastaví setkání
Světové obchodní organizace (WTO). Vzniká nové celosvětové hnutí, které  samo sebe označuje jakožto alterglobalizační.
Toto hnutí, sestávající z různých proudů – od ekologů přes lidskoprávní
aktivisty po revoluční socialisty –
protestuje proti globalizaci systému založeném na zisku, místo potřeb
lidí, a společně hledá nová řešení.Poprvé od protestů v šedesátých letech je
zde viditelná alternativa. Od svého vzniku toto hnutí neskutečně rychle roste a
vyvíjí se. Po Seattlu následovaly protesty v Nice, Praze, Janově. Protesty
ukázaly nutnost vytvořit prostředí pro diskuse. Diskuse o budoucnosti hnutí –
hledání společných myšlenek a překlenutí rozdílů mezi různými proudy a
skupinami. Tímto prostředím se stalo Světové sociální fórum.

Co je Esf?

První Sociální fórum se
konalo v roce 2001 v brazilském Porto Alegre. Setkání vzniklo jakožto
alternativa k setkání finančníků ze Světového ekonomického fóra, které probíhá
ve stejnou dobu každoročně v Davosu. Od té doby se na Sociálních fórech
setkávají desetitisíce aktivistů rozličných organizací a sociálních hnutí. Ti
společně hledají alternativy k „procesu kapitalistické globalizace, která
brání práva velkých nadnárodních koncernů nebo vlád a mezinárodních institucí,
jež konají v jejich zájmu.“ (citace z Charty principů Světového sociálního
fóra, základní listiny sepsané po prvním SSF). Poslední ročník Světového
sociálního fóra se konal v indické Bombaji.Fórum je otevřenou iniciativou,
umožňující výměnu různých názorů. Jejich pojítkem je snaha změnit svět takovým
způsobem, aby se stal místem, kde není dávána přednost zisku před lidmi či
přírodou. účastníci fóra jsou přesvědčeni, že JINý SVěT JE MOŽNý.V průběhu
druhého Světového sociálního fóra se zrodil úmysl zpřístupnit sociální fóra
více lidem tím, že se budou konat také na menších úrovních. Vznikla tak nová
sociální fóra zahrnující jednotlivé kontinenty (Asijské či Evropské sociální
fórum), regiony, země i města. První Evropské sociální fórum (ESF) se odehrálo
ještě ten samý rok ve Florencii. Jednalo se
o setkání 70.000 lidí, kteří společně vystupují proti neoliberalismu a
takzvané „válce proti terorismu“. Velkým úspěchem byla závěrečná
protiválečná demonstrace. Té se účastnilo přes 1.000.000 lidí a její průběh byl
naprosto pokojný. Právě zde se zrodila myšlenka pořádat 15. února 2004
celoevropské protesty proti chystanému útoku na Irák Akce se nakonec konaly po
celém světě a  dohromady se jich
zúčastnilo přes 11 milionů lidí. Válka proti Iráku se tak stala nelegální
dříve, než začala. Další setkání se konalo minulý rok v Paříži, diskusí se
zúčastnilo 50.000 lidí.

Mezi zúčastněnými organizacemi jsou: ATTAC, ACTION AID
INTERNATIONAL UK, AMNESTY INTERNATIONAL, FRIENDS OF THE EARTH, GLOBALIZE
RESISTANCE, GREENPEACE, JUBILEE DEBT CAMPAIGN, OXFAM GB, STOP THE WAR
COALITION, TRADE JUSTICE MOVEMENT, WORLD DEVELOPMENT MOVEMENT

Program

Na Evropském sociálním fóru budou mezi řečníky mimo jiné:-
komentátor listu Guardian George Monbiot – indická aktivistka Vandana Shiva-
Wallden Bello, vůdčí postava organizace Focus on Global South- Oronto Douglas,
lídr nigerijské skupiny bojující proti praktikám nadnárodní společnosti Shell-
P K Murthy, odborový vůdce Indického svazu
horníků

Výběr přednášek:1. Válka a mír: Jaká je budoucnost
Palestiny? – Ukončete okupaci Iráku – Strategie pro mír a globální odzbrojení;
proti jaderným zbraním a základnám, obchod se zbraněmi – Překonávání válek v
Evropě – Kurdistán, Balkán, čečna – 2. Demokracie a základní práva: Za
demokratickou a sociální Evropu (deficit demokracie v EU, kritika Evropské
ústavy, participační demokracie) – Za společná základní práva (občanská,
politická, ekologická, kulturní). Rovnost a odlišnost. – Pro Evropu lidských
práv a otázka občanství – Za Evropu solidarity – Ženy proti útlaku3. Sociální
spravedlnost a solidarita: Globalizace (práce a pracující; pracující,
organizující se v globální ekonomice; nadnárodní společnosti) – Obrana a vývoj
veřejných služeb a sociálního státu – Práce a sociální práva.  – Spolupráce v boji proti nerovnostem a
budování sociálních a ekonomických alternativ. – Otázka znalostí: kultura,
vzdělávání, intelektuální vlastnictví a média 4. Korporativní globalizace a globální
spravedlnost: Evropská ekonomika a světová ekonomika: WTO a spravedlnost v
obchodu – Dluhy, pomoc, chudoba, reparace a G8 – Náš svět není na prodej
(vzdělání, zdravotnictví a nadnárodní korporace) – Hlasy odporu a alternativ
globálního jihu – Finanční spekulace a daňová spravedlnost, MMF a SB5. Proti
rasismu, diskriminaci a krajní pravici: za rovnost a různorodost: Jaká
spojenectví potřebujeme – Zastavme fašismus a krajní pravici v Evropě (role
vzdělání a kultury) – Za práva uprchlíků, azylantů a migrantů – Muslimové v
Evropě: perspektivy a výzvy6. Krize životního prostředí, proti neoliberalizmu a
za udržitelnou společnost: Závislost na ropě -Politika na talíři (evropské
zemědělství, jeho globální dopady a jeho budoucnost). – Konec mýtu rozvoje a
růstu: směřování k udržitelné společnosti Enviromentální krize a zodpovědnost
Evropy

Jiný svět je možný

Evropské sociální fórum je největším setkáním
alterglobalizačních hnutí na kontinentě. Jedná se o jedinečnou příležitost pro
diskusi mezi rozličnými sociálními hnutími, nevládními organizacemi, organizacemi
pro uprchlíky, antirasistickými hnutími, ekologickými organizacemi. Na ESF
proběhnou během čtyř dní stovky debat a seminářů a kulturních událostí.
Poslední den bude patřit celoevropské demonstraci proti okupaci Iráku.Na
minulém setkání spolu diskutovali např. představitelé organizací jako
Greenpeace, Amnesty International nebo ATTAC (organizace usilující o zdanění
pohybu financí ve prospěch zemí 3. světa a za omezení moci nadnárodních
korporací). Zúčastněte se Evropského sociálního fóra v Londýně. Zapojte se do
debaty s aktivisty, studenty a odboráři z celého světa!

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •