AIDS v globalizovaném světě

Není tomu ani tak dávno, co se
zdálo, že řešení otázky AIDS je skoro na světě. Avšak zdání klame. Po šokujícím
zjištění, že se AIDS stává novým ,,morem lidstva“, se mu dostalo pozornosti
nejen ze strany popových zpěváků a zpěvaček – a to hned na několika obřích
koncertech po celém světě – ale i ze strany politiků. Dokonalým důkazem tohoto
je jednání Clintonovy nadace s farmaceutickými koncerny v prosinci minulého
roku ohledně výroby generik proti retrovirům AIDS. Význam těchto látek je
veliký,  jelikož AIDS se nevyskytuje
samostatně. Choroba způsobuje celkové oslabení imunitního systému, což umožňuje
rozvoj řady dalších nemocí, nejčastěji tuberkulózy. Zajímavé je, že Clinton ve
svém funkčním období vyžadoval sankce pro země, které vyráběly nelicencované
léky. Po jednání došlo ke snížení cen léků o 50%.


Vše na první pohled vypadalo jako jasná a hotová věc, ne-li snad tak, že
nápor epidemie je zažehnán. Ale to, že vědci pokročili ve vývoji léčiv a že
distributoři léčiva zlevnili, neznamená vlastně ,,vůbec nic“. Hlavní problém je
totiž v tom, že léky se dostanou jen do některých metropolí v Africe a
v Asii pouze mezi střední a vyšší vrstvy, ale mezi ty nejchudší a také
nejpočetnější vrstvy je distribuováno naprosté minimum. Nejde pouze o finanční
dostupnost, ale také o způsob rozdělování. Aktivisté bojující s AIDS
vypracovali plán rozdělování léčiv, který racionálně vychází ze skutečného
chování a situace lidí – například u jihoafrických horníků z diamantových dolů,
kteří bydlí v ubytovnách, kde jsou pouze muži, se více zabývá nebezpečím
přenosu nákazy při sexuálním uspokojování. Nebyl zatím uskutečněn.

Tudíž
zdánlivý krok vpřed se stal a stává opravdu pouze zdánlivým. I přes současnou
vyšší finanční podporu na
vývoj a nákup antiretrovirových léčiv, ať už z dobročinnosti nebo pro  zviditelňování se a zbavování se výčitek, to
vypadá, že k žádnému  radikálnímu
zlepšování  dostupnosti léků nedošlo.
Globalizovaný svět sice umožňuje dodání léčiv na místo, ale to je vše. Další
kroky se řídí neosobním tabulkovým systémem, který počítá s čísly a ne s lidmi.

Vojta Fried