Poznámka ke svobodě projevu

Bude možná zajímat české liberální elity, že ve Francii také existuje a aktivně pracuje mnoho různých potrhlých spolků, jako například doktrinářské sdružení Za sociální Republiku (Pour la République sociale), do kterého patřím. Občanu žijícímu s českým pasem ve Francii a členu Socialistické strany to žádný ministr vnitra nemůže zakázat. Sdružení má ve svém programu mimo jiné formulaci, která jistě bude zajímat český cenzurní úřad:

,,Emancipační projekt sociální Republiky má své kořeny v dějinách laické Republiky, dělnického hnutí a socialismu v zemi Velké revoluce 1789-1793. Usiluje o překonání kapitalismu tím, že lid si ke své emancipaci přivlastní politické a hospodářské prostředky. Buduje sociální Republiku ve smyslu formulace Jeana Jaurèse : ,Socialismus prohlašuje, že politická Republika musí vyústit v Republiku sociální.‘“ členové tohoto sdružení veřejně a beze studu propagují léta 1798 a 1848, Pařížskou komunu, Jednotnou lidovou frontu z roku 1936, rok 1968…

Žádná ,,diktatura proletariátu“ na pořadu dne ve Francii není, nicméně o možnosti a nutnosti ,,francouzské cesty k socialismu“ se začíná diskutovat ve všech levicových stranách a organizacích. Bude to jeden z námětů počínající volební kampaně k prezidentským a parlamentním volbám v příštím roce. Rád bych ujistil pražský Liberální institut, že zde běží o socialismus francouzský, socialismus Jeana Jaurèse, nikoli o československý socialismus Vasila Biµaka.

Karel Košťál
 Autor je členem Socialistické strany Francie a sdružení Za sociální Republiku.