Co je direktiva ,,Bolkestein ?

Fritz Bolkestein je bývalý
evropský komisař, Holanďan. To samo o sobě není nijak závažná informace. Mnohem
důležitější však je, že je autorem direktivy EU o veřejných službách.

Ta se hned po své zveřejnění
stala terčem kritiky. Zásadní nesouhlas s ní vyjádřilo mnoho odborových
svazů i centrál, nevládních organizací a levicových stran a hnutí. Odpor byl
tak velký, že se tato direktiva zatím ani nedostala na jednání Evropského
parlamentu (hovoří se o konci ledna 2006) a mnozí doufají, že se ji podaří
prosadit možná o něco později, hlavně však ve vší tichosti.

Co je na ní tak důležitého? Jde o
evropský zákon koordinující privatizaci veřejných služeb na celém území EU.
Pokud bude přijat, bude ohrožena dostupnost základních služeb, jako je
zdravotnictví, školství, penzijní zajištění atd. Komercializace veřejných
služeb nevede ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro všechny, jak nám tvrdí
ODS, ale k vyloučení širokých vrstev společnosti z jejich užívání.
Stínový ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek by měl rád nemocnice,
,,které vydělávají.“ Ale zdravotní péče je služba, ne obchod. Na pomoci se nedá
vydělávat.

Jak jsem zmínil výše, odpor proti
této direktivě je velmi silný a je celoevropský. Zejména ve Francii, kde levice
dokázala zmobilizovat obrovské masy lidí proti neoliberální euroústavě, se
otázka ,,Bolkesteina“ stala aktuální. Někteří francouzští socialisté dali
bývalému eurokomisaři přezdívku Frankenstein, protože prý také stvořil
monstrum.

Vezměme si tento příklad.
Rakouská zprostředkovatelna práce si vytvoří pobočku v Polsku a bez toho,
že by musela žádat nějaké povolení na francouzských úřadech by mohla legálně
poskytovat pracovní sílu ve Francii či kdekoliv jinde v EU. Pikantní na
celé věci je, že podle direktivou stanoveného principu ,,země původu“ by polští
pracující ve Francii podléhaly polským zákonům a to i těm o sociálním pojištění
či minimální mzdě. Dodržování všech předpisů by musela provádět polská
kontrola, která může ale požádat o prověření francouzskou stranu – celý systém
se tak stává neprůhledný a legalizuje prostor pro korupci. Z toho vyplývá
zhoršení práva zaměstnanců.

Direktiva také neber ohled na
různosti v jednotlivých zemích a na tzv. služby ,,obecného zájmu“ – tedy
právě zdravotní péče, důchodový systém atd. Staví je tedy na stejnou úroveň
s opravou auta či návštěvou u holiče.

,,Bolkenstein“ vyplývá
z rozhodnutí, která byla učiněna Světovou obchodní organizací a ve
Všeobecné dohodě o obchodu a službách (GATS). Není to tedy jen výstřelek
jednoho holandského ex-eurokomisaře. Odráží směr, kterým se systém, v němž
žijeme, ubírá.

 

Proto vznikla celoevropská petice proti zavedení direktivy
,,Bolkestein“. Do dnešního dne je podepsalo na téměř 75 000 lidí. Svůj
podpis můžete přidat na adrese www.stopbolkestein.org