Pošťákům v Polsku došla trpělivost

Protest začal spontánně v pátek 10. listopadu, v
poslední den volební kampaně, když doručovatelé jednoho z gdaňských poštovních
úřadů kvůli pracovnímu přetížení odmítli roznášet volební letáky (formálně jsou
pro doručování reklamních a volebních materiálů zaměstnáváni zvláštní
brigádníci, kvůli nízkým platům ale není o tuto práci zájem, a tak z nedostatku
pracovní síly je roznášení neadresovaných zásilek svěřováno běžným pracovníkům
pošty).

O svém protestu pošťáci informovali ředitelství, to však
reagovalo až v pondělí – vyhrůžkami vůči některým z protestujících. Ve stejnou
chvíli pracovníci jiné gdaňské pošty prohlásili, že v případě jakýchkoli
represí jsou připraveni okamžitě vyhlásit stávku. Po několika minutách se však rozhodli
stávkovat bez ohledu na reakci ředitelství. Ještě toho dne se ke stávce přidali
doručovatelé z většiny gdaňských poštovních úřadů – z 311 gdaňských
doručovatelů stávkovalo 200. Okamžitě vypracovali seznam požadavků: mimo jiné
zavedení osmihodinové pracovní doby (zatím jsou doručovatele zaměstnáváni v
úkolovém režimu – je jim přidělena pošta na doručení), zvýšení mezd, upřesnění
mzdového systému, zrušení povinnosti roznášení reklamních letáků, zavedení
norem omezujících váhu doručovatelských tašek. Zároveň došlo ke kontroverzím
mezi částí protestujících a většinovými odbory ("Solidarnosc"), které
byly ochotné jednat o ústupcích se zaměstnavatelem už v otázce počátečních
požadavků, což je pro většinu účastníků protestů nepřijatelné.

Během dvou dnů se ke stávce připojilo několik pošt v
okolních městech a také v jiných oblastech Polska (v Poznani a Zieloné Goře).

16. listopadu se k protestu přidali zaměstnanci asi 50
poštovních úřadů ve Varšavě a okolí, a také v čtyř městech Swietokrzyského
kraje, v Chorzowě a Czestochově na Slezsku. Stávka se rozšířila i do dalších
oblasti, v několika městech pracovníci vyhlásili stávkovou pohotovost. Zároveň
jednání gdanských pošťáků s Generálním ředitelstvím bylo přerušeno –
zaměstnavatel odmítl vyhovět požadavku zvýšení mezd ve výši, kterou očekávali
protestující.

Dalšího dne se stávkovalo už ve 49 městech, v několika z
nich se k protestu přidali i pracovníci přepážek a další zaměstnanci Pošty.

Postupně se k protestu připojovaly další pošty – nefungovala
i Hlavní pošta ve Varšavě. Zároveň v některých oblastech byl ale protest
přerušen po dosažení dohody ohledně regionálních požadavků (ovšem s možnosti
opětovného zahájení stávky, pokud nebude vyhověno celostátním požadavkům).

27. listopadu zástupci odborů přistoupili k opět k jednáním
s Generálním ředitelstvem. Ve většině velkých měst (také ve Varšavě) byla
stávka po dobu jednání přerušena. Ty však skončily neúspěchem – odbory se se
zaměstnavatelem neshodly na výši platu (protestující požadovali zvýšení mezd o
150 zlotých, Generální ředitelství trvalo na pouhých 100 zlotých) i na
zajištění beztrestnosti stávkujících pracovníků. Zda a jak bude protest
pokračovat, záleží na reakci zaměstnanců a ukáže se v nejbližších dnech.
Někteří pošťáci připouští i možnost vyhlášení generální stávky.

Marta Harasimowicz
Autorka je členkou Socialistické alternativy Budoucnost.

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •