Film „Velký švindl globálního oteplování“ byl švindl

{mosimage}Dokumentární film, který vysílala televize Channel Four, tvrdil, že globální konsensus ohledně příčin podnebných změn je spiknutí a lež. Avšak deník Independent analyzoval tvrzení tohoto filmu a zjistil, že je film plný zkreslených údajů a chyb.
Grafy, které byly ve filmu použity, byly zkreslené, špatně popsané, anebo úplně nesprávné. Bylo jich nicméně použito k diskreditaci důvěryhodnosti poctivých klimatologů.
Graf, který ilustroval hlavní tezi filmu, že totiž globální oteplování nemá nic společného s emisemi uhlíku, způsobovanými lidskou činností, byl hrubě zkreslený. Nicméně film tvrdil, že jeho grafy dokazují, že ortodoxní klimatologie je "spiklenecká lež", vnucená veřejnosti.
Channel Four se v úterý od filmu distancoval.

Martin Durkin, autor a režisér filmu, přiznal v úterý, že jeden z grafů ve filmu obsahoval vážné chyby, avšak uvedl, že před reprízou filmu byly po intervenci listu Independent tyto chyby v pořadu opraveny.
Hlavním argumentem Durkinova filmu byla teze, že globální oteplování nemá nic společného s emisemi uhlíku, způsobovanými lidskou činností. Film obsahoval graf světových teplot za posledních 120 let, podle něhož došlo v letech 1880 – 2000 v globálních teplotách k stoupání i ke klesání.
Durkinův film argumentoval, že k většině globálního oteplování došlo v letech 1900 – 1940 a naopak v letech 1940-1974, kdy docházelo k poválečnému hospodářskému rozvoji, světové teploty klesaly.
údaje použité v grafu pocházejí z diagramu, publikovaného v roce 1998 v nevýznamném časopise jménem Medical Sentinel. Autoři článku, v němž byl graf publikován, jsou známí klimaskeptici a byli financováni Oregonským ústavem pro vědu a lékařství a ústavem George C. Marshalla, což je známá pravicová instituce ve Washingtonu.
Avšak v článku v tomto časopise nejsou žádné diagramy, které by odpovídaly grafu, použitému v Durkinově filmu. Graf byl sestaven podle zastaralých informací a byl zkreslen tak, aby to vypadalo, že jde o nejnovější údaje, i když ve skutečnosti tato data končila v roce 1980.
Durkin přiznal, že jeho tým časovou osu grafu rozšířil o dalších dvacet let. "Byla to chyba," dodal.
Kdyby se býval Durkin obrátil přímo na NASA, mohl získat nejaktuálnější data. Z těch vyplývá, že globální oteplování po roce 1980, které zaznamenávají meteorologické stanice po celém světě, je vyšší než bylo v letech 1900-1940. To by ale zlikvidovalo jeho argumentaci.
Durkinův pořad také nevysvětlil, že období "globálního ochlazování" v letech 1940-1970 bylo způsobeno globálními emisemi sulfát, které odrážejí sluneční světlo zpět do vesmíru. Zavedení zákonů o čistotě ovzduší později toto znečištění životního prostředí odstranilo, a tak vyšla najevo skutečná míra globálního oteplování. O tom se film nezmínil.

podrobnosti v angličtině na http://news.independent.co.uk/environment/climate_change/article2355956.ece

článek vyšel 14.3.2007 na Britských listech