Hnutí Duha k prezidentově dopisu kongresmanům

{mosimage}Prezident Václav Klaus během své oficiální návštěvy Spojených států
Amerických odpověděl na otázky Výboru pro energii a obchod Sněmovny
reprezentantů amerického Kongresu k problematice klimatických změn.
Hnutí Duha jeho dopis označilo za vágní a s tématem nesouvisející.
Podle Vojtěcha Koteckého, programového ředitele Hnutí Duha, je třeba
řešit skutečné problémy změn klimatu a ne "ideologické řeči o ničem".

Václav Klaus odpověděl na pět otázek amerických kongresmanů ke
globálním změnám podnebí. Výbor amerického Kongresu se ptá například,
co by měli zákonodárci brát v úvahu, když se zabývají klimatickými
změnami. Odpovědi slouží jako podklad pro dnešní veřejné slyšení,
kterého se účastní mimojiné bývalý viceprezident Al Gore a Bjørn
Lomborg z Copenhagen Business School, autor knihy Skeptický ekolog.

Václav Klaus v dopise tvrdí, že komunismus byl nahrazen hrozbou
ambiciózního environmentalismu, který ohrožuje svobodný a spontánní
vývoj lidstva. V diskusi o klimatických změnách podle něho nejde o
střet různých názorů na životní prostředí, ale na lidskou svobodu.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, na prezidentův text
reagoval: „Argumentace není pravdivá ani nepravdivá, ona prostě s
předmětem debaty vůbec nesouvisí. Nepře se s propočty klimatologů a
ekonomů, ani jim nepřitakává, ale jednoduše se jimi nezabývá.
Symptomaticky v celém čtyřstránkovém textu není jediné číslo, jediný
konkrétní údaj, jediný příklad, jediná statistika. Omezuje se na vágní
ideologické slogany.“

“Předmětem odborné diskuse jsou konkrétní kvantifikace – kolik
stupňů činí velikost takzvané klimatické senzitivity, jak se vyšší
teplota povrchu oceánu promítne do frekvence jednotlivých kategorií
hurikánů, kterou diskontní sazbu používat pro výpočty nákladů a škod,
kolik milionů lidí navíc se ocitne v malarických územích při zvýšení
průměrné globální teploty o jeden stupeň. Americký Kongres i politici a
odborníci jinde ve světě řeší takové problémy. Nikoli ideologické řeči
o ničem,“ řekl dále Vojtěch Kotecký.

Reakce Hnutí Duha na některé pasáže prezidentova dopisu:

Jestliže zákonodárci přijmou maximilistické environmentální
požadavky, vliv na národní ekonomiky bude ničivý. Stimulovalo by to
snad jednu velmi malou sféru ekonomiky, ale její větší část by se
dusila uměle vytvořenými limity, nařízeními a restrikcemi.

Ekonomové došli k přesně opačným výsledkům, také firmy tvrdí pravý
opak. Technologická modernizace podle nich znamená velkou příležitost
pro ekonomiku, sníží náklady a vytvoří nová pracovní místa. Pokud pan
prezident s výpočty nebo argumenty nesouhlasí, měl by konkrétně říci,
co je na nich špatně a proč.

Myšlenkové paradigma environmentalistů je naprosto statické.
Opomíjejí skutečnost, že příroda a společnost jsou v procesu neustálých
změn, že neexistuje a nikdy neexistoval ideální stav světa, pokud jde o
přírodní podmínky, klima, rozšíření živočišných druhů na Zemi, atd.

Co je to „paradigma environmentalistů“? Názor – sdílený velkou
většinou společnosti –, že pokud to rozumně jde, měli bychom usilovat o
zdravější prostředí, lepší kvalitu života, efektivnější ekonomiku a
čistější technologie? Za druhé: samozřejmě, fatalistickým přijetím
každé změny jako něčeho přirozeného lze argumentovat, že bychom se
neměli bránit ekonomickým a humanitárním důsledkům náhlých výkyvů
podnebí způsobených rostoucí koncentrací skleníkových plynů. Ale
cynicky řečeno: přijetí tohoto argumentu bohužel vyžaduje také třeba
zrušení zdravotnictví. Pro Hnutí Duha je proto nepřijatelný.

Environmentalisté se soustřeďují na to, že člověk přispívá ke
klimatickým změnám a požadují okamžitá politická opatření založená na
omezování ekonomického růstu, spotřeby a lidského chování, které
považují za hazardní. Nevěří v budoucí ekonomický vývoj společnosti,
neberou v úvahu technický pokrok, ze kterého se budou těšit budoucí
generace a ignorují dávno prokázanou skutečnost, že čím vyšší je
bohatství společnosti, tím vyšší je kvalita životního prostředí.

Tvrzení pana prezidenta je bohužel ve stoprocentním rozporu se
současnými výsledky, argumenty i diskusí. Naopak: návrhy na snížení
exhalací skleníkových plynů jsou založeny na inovacích a moderních
technologiích. Předpokládají, že efektivnější výroba rozhýbe ekonomiku
a přinese další prosperitu.

Jestliže se atmosféra otepluje, nemá to jen výlučně negativní
dopady. Zatímco některé pouště se mohou rozšiřovat a některé břehy
oceánů mohou být zaplaveny vodou, ohromné části Země – dosud neobydlené
kvůli drsnému, studenému klimatu – by se mohly stát úrodnými oblastmi,
kde budou moci žít milióny lidí.

To pan prezident myslí vážně? Že by se lidé ze zaplavených částí
Bangladéše nebo z vyschlé Afriky měli přestěhovat na Sibiř jen proto,
aby obstarožní průmyslové podniky mohly pokračovat ve vysokých
exhalacích?

Mým doporučením proto je věnovat pozornost tisícům maličkostí,
které negativně ovlivňují kvalitu životní prostředí. A chránit a
podporovat základní systémové faktory, bez nichž by hospodářství a
společnost nemohly účinně fungovat – tj. zajistit lidskou svobodu a
fundamentální ekonomické mechanismy jakými jsou svobodný trh, fungující
systém cen a jasně definovaná vlastnická práva.

V tomto bodě Hnutí DUHA s prezidentem Klausem naprosto souhlasí.
Experti OECD spočetli, že úplné odbourání státních dotací do těžby
fosilních paliv na světě by samo o sobě snížilo emise oxidu uhličitého
natolik, že by to bohatě stačilo ke splnění Kjótského protokolu.

vyšlo na serveru Econnect.cz

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •