Lustrační klam plný nových klamů

{mosimage}V případě Mihála není vystavení osvědčení na nesprávné jméno omylem. Mihál byl od roku 1984 tajným spolupracovníkem v kategorii agent, a to X. kontrarozvědné správy StB (proti vnitřnímu nepříteli). Ale v roce 1988 se stal příslušníkem StB, a to rozvědky (I. správy).

piše Petr Uhl v deníku Právo ze 7.2.2007

_____________________________________________________________________

Zdá se to být prosté – agent StB Pavol Mihál požádal o lustrační osvědčení jako Pavel Mihál, dostal ho nesprávně negativní, a proto sloužil 15 let na policejním prezidiu pro Interpol, v poslední době jako ředitel jeho české pobočky. Republika, nebo aspoň policie, téměř mobilizuje, a prověřuje na tisíc lustračních osvědčení.
Vnitro a policie dnes přiznávají jen to, že se stala chyba, tedy za předchůdců ministra Ivana Langra, že ano. Místo pozitivního osvědčení na Jána či Jozefa mohlo vnitro omylem vydávat negativní osvědčení na Jana a Josefa. Mlčí ale o tom, že odbor spisové a archívní služby připravující podklady pro vydání osvědčení až do roku 2000 vůbec neověřoval, zda se lustrovaný jmenuje tak, jak se uvádí. Až na podnět občanského sdružení Archívy to začal zjišťovat v evidenci obyvatel.
V případě Mihála není ale vystavení osvědčení na nesprávné jméno omylem. Mihál byl od roku 1984 tajným spolupracovníkem v kategorii agent, a to X. kontrarozvědné správy StB (proti vnitřnímu nepříteli). Ale v roce 1988 se stal příslušníkem StB, a to rozvědky (I. správy).
Kvůli vstupu do rozvědky byl jeho svazek agenta v roce 1988 zničen. Z rozvědky přešel v roce 1991 k policii, na vnitru i na policii se vědělo, že přišel z rozvědky, tedy z StB, jen se to utajuje.
O lustrační osvědčení ale nežádal Mihál, jak dnes policejní prezident Vladislav Husák tvrdí, ale sama policie. Policie asi nevěděla, že Mihál byl agentem, ale když osvědčení, které Mihálovi vydalo v roce 1992 a pak znovu v roce 1993 vnitro, svému nadřízenému na policii předložil, bylo oběma jasné, že špatně je nejen jméno, ale i údaj, že Mihál nebyl příslušníkem StB.
Mihál by přitom mohl k policii nastoupit, i kdyby v osvědčení stálo, že byl příslušníkem StB, ovšem ne na prezidium nebo do vedoucí funkce. Pro policisty, vnitro a obranu totiž platí, pokud jde o minulou příslušnost k StB, měkčí režim než pro jiné úřady. Policista jako příslušník StB nesměl jen působit proti vnitřnímu nepříteli či mít vedoucí funkci. Tajným spolupracovníkem (agentem) být policista podle lustračního zákona nesmí, ale příslušnost k StB vadit nemusí! Policejní prezident Husák nyní řekl, že Mihála může policie zaměstnat, jen ne na prezidiu či ve vedoucí funkci. Není to pravda. Nemůže, protože byl agent!
Podmínkou jeho služby u policie byla ale bezpečnostní prověrka podle zákona o ochraně utajovaných skutečností z roku 1998. Provedl ji Národní bezpečnostní úřad (NBú) a Mihálova příslušnost k StB nebyla nutně překážkou jejího získání. A naopak – ten, kdo nebyl příslušníkem StB, může být spojen s bezpečnostním rizikem, a prověrku nezíská. U bývalého rozvědčíka bývá trojí: podporoval činnost směřující k potlačování lidských práv; mohl by být vydíratelný; užíval jinou identitu.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností je naštěstí, na rozdíl od lustračního, zaměřen individuálně. Každý je prověřován zvlášť, a ne podle kategorie, do níž ho zařadila zločinecká StB. Nelze si dobře představit, že prověřující na dvojí Mihálovu vazbu na StB nepřišli, a tím neodhalili podvod policie a jeho samého s lustračním osvědčením. Neumím si ale ani představit, že by šéf české pobočky Interpolu mohl být pracovníkem rozvědky minulého režimu, s jejími vazbami na zločinecké gangy a teroristická komanda, jichž využívala. Už to vědí v centrále Interpolu?
Za chod NBú není odpovědno vnitro či policie, ale ředitel NBú, podřízený vládě. Dohled nad činností NBú má podle zákona premiér, a že se jich za ta léta tolik vystřídalo. Vyvodí ten dnešní, který slouží už od loňského září, z věci důsledky?
Prověřování tisícovky osvědčení, zda tam není Gustav místo Gustáv, je totiž jen kouřová clona. Vnitro tak mlží nedostatky svého resortu i NBú. Odhaluje agenty, a to se líbí. Někdejší příslušníci StB pracující na vnitru či obraně mohou být klidní, pokud ovšem náhodou nebyli předtím agenti jako Pavol Mihál.