Policejním prezidentem mlátička z Mlýnce

{mosimage}První informace o roli bývalého zástupce pro uniformovanou policii západočeské policie Jana Brázdy v kauze CzechTek se nám podařilo získat v  lednu loňského roku.
šlo ovšem o ne zcela potvrzené podezření, protože v uvedených
dokumentech nebyl dotyčný důstojník přímo jmenován. Dotyčná osoba byla
zřejmě záměrně označována pouze jako zástupce Správy západočeského
kraje.

V těchto dnech potvrdilo Policejní prezidium,
že touto osobou je Jan Brázda. V dokumentu, který máme k dispozici se
mimo jiné uvádí:

členem koordinační skupiny byl i zástupce
ředitele správy plk. Miloslav Maštera. členem koordinační skupiny byl i
zástupce ředitele správy pro uniformovanou policii plk. JUDR. Mgr. Jan
Brázda, zástupce ředitele správy pro trestní řízení a další služební
funkcionáři.

Zároveň byl vyslán zkušený člen této koordinační skupiny
(zástupce ředitele správy pro trestní řízení – red.pozn. tedy Brázda)
na místo policejního opatření (pozn.red. policejní štáb na mlýnecké
louce), aby svými zkušenostmi a erudovaností pomohl řediteli PčR Oř
Tachov zejména metodicky v řízení uvedeného opatření.


Neboli
policejní alibistická hatmatilka na konkrétní dotaz, ač nerada,
přiznává, že Brázda v minimální variantě přihlížel zcela zbytečně
policií vyprovokovanému střetu, jehož výsledkem byli desítky zraněných,
zničená louka a účet 30 milionů.

Není divu, že si takto zkušeného a erudovaného odborníka vybral jeho bývalý přímý nadřízený Vladislav Husák (tehdy náměstek pro uniformovanou policii – i tzv. pořádkové jednotky, lidově těžkooděnce) jako svého nástupce.
A skutečně ani nepřekvapuje, že v zásadovosti a „férovém“ přístupu současného ministra vnitra Ivana Langera, šáhla jeho ruka právě po Brázdovi.
Langer, který před rokem v reakci na zprávu ombudsmana o CzechTeku, vyzval policejního prezidenta Husáka k rezignaci,
pomalu na svoji horlivou kritiku zapomněl. Zřejmě mu, byť opožděně,
došlo, že bude bezpečnější se s policejními hlavouny dohodnout.

Proto ponechal Husáka po svém nástupu ve funkci a proto chtěl i rychle zapomenout na vyšetření CzechTeku. Byť to při svém nástupu do funkce veřejně slíbil.
Pověření mlátičky Brázdy funkcí policejního prezidenta ovšem není zrovna ideální cesta k zapomenutí, Ivane.

převzato ze stránek czechtek.bloguje.cz