Trojité rozevření nůžek

{mosimage}Statistický úřad včera publikoval indexy spotřebitelských cen ke
konci února 2007, což již umožňuje zachytit změny způsobené novoročním
„narovnáním“ cen.
Vybírám:

Indexy
spotřebitelských cen ke konci února 2007 pro různé typy domácností (prosinec
2005 = 100)

Domácnosti
celkem 102,7
Důchodci 104,1
Rodiny s dětmi
v nízkém příjmovém pásmu 103,5

Je tedy vidět,
že důchodcům a nízkopříjmovým domácnostem rostou ceny výrazně rychleji než
průměrné domácnosti (platí pro ně tedy vyšší než oficiální míra inflace –
v případě důchodců je tempo zvyšování cen o 52 % nad průměrným tempem,
v případě nízkopříjmových domáctností o 30 %). Pokud jsou tedy důchody a
sociální  dávky valorizovány jen podle průměrné míry inflace, dochází již
nyní k „plíživému okrádání“ příjemců dávek (reálná hodnota dávek v čase
klesá).
Míra tohoto okrádání se ještě zvýší, pokud bude automatická valorizace
odbourána. Ovšem dokonce i kdyby byly důchody valorizovány nejenom podle nízké
sazby průměrné inflace, ale i podle vyšší sazby inflace důchodcovské, stejně by
docházelo k poklesu poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě (tzv.
náhradový poměr). To je dáno tím, že mzdy rostou rychleji než inflace (reálné
mzdy rostou). Zrušením automatické valorizace by tedy došlo k „trojitému“
rozevření nůžek mezi mzdami a důchody. První rozevření je důsledkem růstu
reálných mezd, druhé je důsledkem valorizace podle nižší míry inflace, než
jakou vykazují domácnosti důchodců, třetí by pak bylo důsledkem úplného zrušení
automatické valorizace.
Připomínám, že jedním z argumentů v boji
o automatickou valorizaci koncesionářských poplatků byl argument, že když musí
o výši těchto dávek pokaždé znovu rozhodovat parlament, drží tím čT a R
v politickém šachu. Je nepochopitelné, aby stát
někomu přiklepnul určitou pravidelnou dávku a pak mu jí postupně užíral
inflací. Měla by platit zásada, že jakákoliv přidělená pravidelná dávka bude
automaticky valorizována, jakmile se nakumuluje několik procentních bodů
inflace. Pokud parlament uzná, že je dávka vysoká, nechť hlasuje o snížení její
reálné hodnoty.

Kompletní
informace je na http://www.czso.cz

Petr Gočev, 27.3.2007

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •