Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolo

{mosimage}Greenpeace 14. března 2007 otevřeným dopisem požádalo ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga o zveřejnění plného textu diplomatické nóty USA, kterou Američané apelují na umístění radiolokační základny v čR. české veřejnosti jsou v této souvislosti dosud předkládána tvrzení zjevně odporující dokonce i oficiálním dokumentům americké administrativy.

Scénáře údajného ohrožení USA a jejich spojenců ze strany „darebáckých států“ absencí věcného základu silně připomínají klamavou argumentaci ve prospěch invaze do Iráku v roce 2003. Z publikovaných pasáží americké nóty vzniká obava, že české republice mohly již v procesní rovině vzniknout mezinárodní závazky, aniž by o nich jednala Poslanecká sněmovna Parlamentu čR. Pokud by k tomu skutečně došlo, některé kroky úředníků MZV by odporovaly platným zákonům.
Greenpeace dále žádá o zveřejnění základních podmínek české odpovědi před tím, než bude odeslána. Veřejnost by měla mít šanci předem zvážit důsledky případného vyhovění americké žádosti. Otevřený dopis vyjadřuje silné znepokojení nad skutečností, že někteří čeští vysocí státní úředníci o přínosech a rizicích budování základny neinformují objektivně.
Umístění základny na základě exkluzivních dvoustranných smluv však může těžce poškodit alianční systém NATO a být tak v přímém rozporu se samotnou Národní bezpečnostní strategií čR, jež je postavena na úzké spolupráci v rámci NATO a EU. Takový krok může též vyvolat  dodatečná rizika (zvýšená pravděpodobnost teroristických útoků), přičemž dokonce i skutečný přínos základny ke zvýšení bezpečnosti samotných  USA je z technických důvodů sporný (systém NMD s raketami GBI neprokázal schopnost ničit balistické rakety dlouhého doletu za reálných operačních podmínek). Veřejnost by se měla otevřeně dozvědět, že připojením k systému Národní protiraketové obrany USA se hlásíme k bezpečnostní strategii založené na preventivní válce, díky níž svět stojí na pokraji nových závodů ve zbrojení  – raketového, jaderného, ale i kosmického.
Z uvedených důvodů Greenpeace ostře nesouhlasí s dosavadní praxí tajných vyjednávání o takto důležité věci a žádá plnohodnotnou veřejnou debatu o celém komplexu problémů, které s případným umístěním základny souvisejí.

Otevřený dopis ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi
Věc: Radarová základna USA  na českém území

Praha, 14.března 2007

Vážený pane ministře,

     obracíme se na Vás s naléhavou výzvou.  Žádáme Vás, abyste zveřejnil plný text diplomatické nóty (včetně jejích příloh), jejíž prostřednictvím USA požádaly českou republiku o vyjádření souhlasu s umístěním radarové základny na českém území, jako součásti Národní raketové obrany USA. Z části textu této nóty, která pronikla do médií, vyplývá, že bez vědomí Poslanecké sněmovny české republiky mohly být ze strany úředníků Vašeho ministerstva  nebo jejich předchůdců již učiněny kroky, ze kterých české republice vyplývají mezinárodní závazky přinejmenším v procesní rovině. To by mohlo případně znamenat, že takové kroky mohly být učiněny v rozporu se zákonem.  
     Současně Vás žádáme, abyste neodesílal českou nótu americké straně do té doby, než se veřejnost důkladně seznámí s textem nóty USA. Očekáváme také, že před odesláním české nóty obeznámíte veřejnost s jejími základními podmínkami. Jsme přesvědčeni, že uvažované umístění vojenské základny cizího státu na českém území, která nebude pod českým velením a není tedy předmětem české národní bezpečnosti, musí být věcí veřejnou. Dotýká se totiž bezprostředně všech obyvatel a žádný státní úřad proto není oprávněn podnikat kroky bez účasti veřejnosti.       
     Vážený pane ministře, české veřejnosti jsou v této věci opakovaně předkládána tvrzení, která jsou ve zjevném rozporu s oficiálními dokumenty  samotné americké administrativy a expertních  amerických agentur. Na druhé straně američtí zákonodárci nejsou řádně informování o krocích své vlády. Zdůvodňování hrozeb, nutnosti a účelu amerických základen ve střední Evropě  které velmi silně připomíná klamavá zdůvodňování invaze do Iráku v roce 2003, je nekriticky prosazováno  některými českými vysokými státními úředníky.
Umístění součástí Národní raketové obrany USA ve Střední Evropě však není záležitostí pouze USA a české republiky. Je to krok, který může podstatně zhoršit mezinárodní napětí a vyprovokovat další závody ve zbrojení. Není proto na místě, aby o něm byly zveřejňovány natolik zavádějící informace a na jejich základě učiněno rozhodnutí. 
 To vše jsou důvody, pro které jsme přesvědčeni, že naše výše uvedená žádost je plně oprávněná. Očekáváme od Vás, že se zasadíte o transparentnost celého procesu a naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem,

Jiří Tutter
Výkonný ředitel Greenpeace čR

Karel Schwarzenberg
Ministr zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •