Iniciativa Ne základnám protestuje proti neobjektivnosti médií

{mosimage}Iniciativa „Ne základnám“ protestuje proti dezinformacím, které se objevily v českých médiích v souvislostí s demonstrací proti zřízení základny, pořádanou iniciativou v Praze 21. srpna. Tendenčně byl zkreslen počet účastníků. Média udávala většinou 100 – 150 lidí, ve skutečnosti bylo na demonstraci přítomno kolem 500 lidí.

Elektronická média akci zcela zamlčela, což je vzhledem k důležitosti problému základny zarážející zejména u české televize, která opět selhala při plnění svých povinností veřejnoprávního sdělovacího prostředku. Pokračují také snahy vykreslovat iniciativně iniciativu jako levicovou a komunistickou aktivitu (viz například Mladá fronta Dnes 23. srpna). Ve skutečnosti iniciativa sdružuje přes 30 různorodých organizací, které spojuje společný odpor vůči cizí základně na našem území. Tuto různorodost dokazuje seznam těchto organizací veřejně přístupný na www.nezakladnam.cz. V nadstranickém a neideologickém duchu jsou vedena všechna veřejná vystoupení iniciativy a její tiskové zprávy zveřejňované taktéž.

Iniciativa “Ne základnám” odsuzuje toto jednostranné a tendenční zkreslování své činnosti.
Jeho jediným účelem je ztížit nebo znemožnit, aby byla v české republice zahájena skutečná diskuse o problému základny a aby se veřejnost mohla seznámit se závažnými argumenty hovořícími ve prospěch uspořádání referenda a proti umístění základny Spojených států na našem území.

Praha, 23.8.2006
Za iniciativu “Ne základnám”
Jan Tamáš, tiskový mluvčí