Nechceme rakety ani radar

{mosimage}Prohlášení občanské iniciativy NE ZáKLADNáM k plánu na zřízení radarové stanice protiraketového systému USA v čR.


Den
poté, co Poslanecká sněmovna konečně schválila novou vládu české
republiky s velmi slabým politickým mandátem, se na tuto vládu obrátily
Spojené státy americké se žádostí o zřízení radarové stanice svého
protiraketového systému na našem území.

Občanská iniciativa NE
ZáKLADNáM, v níž spolupracují více než čtyři desítky občanských
sdružení a jiných organizací, zásadně odmítá zřízení této stanice,
protože by poškodilo bezpečnost a další životní zájmy nás, obyvatel
české republiky.Opakujeme některé
hlavní důvody našeho stanoviska, potvrzené v půl roku trvající veřejné
diskusi. Tuto diskusi jsme si museli vynutit na politicích a vládních
úřednících, kteří už od roku 2002 jednali o naší účasti na
protiraketovém projektu USA, ale před veřejností tato jednání utajovali
nebo – s pomocí většiny sdělovacích prostředků o projektu protiraketové
obrany šířili a dál šíří falešné informace.

Plánovaný
systém neochrání českou republiku před raketovým útokem, naopak zvýší
riziko, že se naše země stane v případném konfliktu cílem prvního
úderu. Opačná tvrzení politiků a takzvaných odborníků jsou buď projevem
neznalosti nebo klamáním veřejnosti. Plánovaný systém nemůže ochránit
své okolí před přímým útokem balistické rakety dlouhého doletu, protože
na to není určen (jde o předsunutou obranu) a protože přímá obrana
proti těmto zbraním bez použití antiraket s jadernou hlavicí zatím
vůbec není vyřešena. Radarová stanice není pro hostitelskou zemi menším
nebezpečím než samotné antirakety, právě naopak. Radary jsou vždy
terčem prvního úderu, protože jsou mnohem zranitelnější a jejich
zničením se vyřadí celý systém.

Zkušenosti
se základnami USA v jiných zemí ukazují, že pokud na našem území
vznikne navrhovaná radarová stanice, české republika se tím podřídí
globální politice Spojených států bez možnosti tuto politiku ovlivňovat
a bez záruk, že v případné kritické situaci bude brán ohled na zájmy
našeho obyvatelstva.

Průběh války
v Iráku ukazuje, jak pochybené byly některé geopolitické kalkulace
současné administrativy Spojených států. Tvrzení o údajných iráckých
zbraních hromadného ničení, jež se používaly ke zdůvodnění této války,
se ukázaly jako vědomé lži.

Dnes se
zdůvodňuje potřeba vybudování protiraketového systému v Evropě
takzvanou iránskou hrozbou, která se demagogicky přehání podobně jako
v iráckém případě. Toto zdůvodnění je zcela nevěrohodné a slouží jen
k zakrývání skutečného účelu projektu protiraketové obrany USA.

Plánovaný
systém protiraketové obrany nijak nepomůže boji proti terorismu. Může
jen dále urychlit rozbíhající se závody ve zbrojení, zvýšit napětí a
zhoršit možnosti pro politiku celosvětové spolupráce, jediné cesty jak
lze uspokojivě řešit současné akutní i nazrávající problémy.

Iniciativa
NE ZáKLADNáM se proto cítí povinována vystoupit proti jednání české
vlády o umístění jakéhokoliv komponentu protiraketové obrany USA.

20.1.2006

Za iniciativu NE ZáKLADNáM:

Jan Májíček, tiskový mluvčí

Rudolf Převrátil, člen petičního výboru