Přerov 10.3.2007: Manifestace Národního korporativismu proti nebezpeč&iacute

{mosimage}Sraz účastníků byl před nádražím čD. Mezi 14 a 15hod. se zde shromáždilo 200 stoupenců krajní pravice.
K prvnímu incidentu došlo již po 14h na blízkém autobusovém nádraží, kde skupina nacionalistů napadla příznivce hnutí punk a zranila ho. Policie proti útočníkům, jak tvrdí svědci, aktivně nezasáhla. Naproti nádraží sledovalo nacionalisty několik desítek místní občanů. řada z nich si je fotografovala a z bezpečné vzdálenosti i filmovala. Byly přítomny i televizní štáby Nova, čT a Prima(?). V okolí nádraží bylo soustředěno cca 120 policistů a celou situaci monitoroval i policejní vrtulník.

Krátce po 15h se nacionalisté zformovali do třístupů a po krátkém projevu R.Fojtíka se vydali na pochod do centra. V průvodu tentokrát chyběly vlajky a to jak české, tak i Nár.kor. a jedinou vlajkou v průvodu tak byla válečná vlajka Jižní Konfederace. Někteří z účastníků měly kartonové štíty se symboly Dělnické strany, i s narychlo přeškrtanými a zalepenými číselnými kódy 14/88. Mnoho lidí bylo už od samého počátku v maskách. Průvod se vydal za skandování „Nic než národ“, „Ulice jsou naše“ a „Přišli jsme vás zabít“, za slabší policejní asistence hlavní ulicí směrem k náměstí.
U obchodního domu Prior, necelý kilometr od nádraží, byla ulice zablokována aktivisty Antifa. K blokádě použili i několik železných plotů a snad i kontejnerů. Jejich počet se odhadoval na něco přes 100, z toho tak 70 aktivnějších (i zde se odhady různí a kolísají mezi 100-150). Proti tomuto zátarasu byla nasazena většina policejních sil, zejména příslušníci zásahové jednotky. I zde přihlížely desítky místních občanů.
Když se průvod nacionalistů přiblížil cca 200-300m k blokádě, zásahová jednotka antifašisty vytlačila, ale policie přesto trasu průvodu odklonila. Mezi nacionalisty to vyvolalo bouři nevole, několik se jich „utrhlo“ a napadlo osamělého antifašistu v boční ulici. Jeden z útočníků byl zadržen, ale zasahující policisté byli obstoupeni davem, který skandoval „Pusťte ho a bude dobře!“. Zadržený byl po té skutečně propuštěn a průvod pokračoval. Značně nervosní byl z tohoto střetu zejména R.Fojtík, který měl zřejmě obavu aby se neopakovala situace z Otrokovic a průvod nebyl policií ukončen. Od této chvíle byl průvod provázen asi 30 příslušníky zásahové jednotky.
Antifašisté se mezitím přesunuli na náměstí TGM, kde došlo k nejprudšímu střetu s nacionalisty. Z obou stran vylétly lahve, kameny. Podle antifašistů byla „palebná“ převaha na jejich straně a střetnutí ukončil útok policie, která antifašisty rozprášila a nakonec vytlačila z náměstí. Zde byli z řad Antify zadrženi minimálně tři osoby. Jeden ze zadržených byl policií donucen klečet na chodníku, čelem ke zdi s rukama za zády. Policie obsadila ústí všech ulic vedoucích na náměstí, kde se shromáždili nacionalisté a vyslechli si projevy předsedy Dělnické strany T.Vandase (ten v podstatě zopakoval svůj projev z Berouna), mgr. Skácela, za Národní stranu a Romana Fojtíka za NK. Projevy se nesly v duchu antikomunismu, antiliberalismu, proti multikulturalismu a EU. (Skácel ve svém „historizujícím“ projevu připomněl i oběti českého národa z období nacistické okupace).
Na náměstí se podařilo proniknout několika jednotlivým antifašistům, kteří vyvoláváním hesel narušovali projevy řečníků. Nacionalisté se potom vraceli stejnou cestou na nádraží. Cestou docházelo k menším incidentům se skupinkami a jednotlivci Antify, kteří na průvod útočili slovně, ale v několika případech i kameny a lahvemi. Jejich hlavní síly, necelá stovka osob, se shromáždily před nádražím.
Při příchodu nacionalistů došlo znovu ke krátké „přestřelce“, ale policie tentokrát nacionalisty vytlačila na autobusové nádraží a parkoviště u nádraží. Od této chvíle nastala již naprosto chaotická situace. Skupiny nacionalistů i Antify se pokoušeli obejít policejní pozice a znovu docházelo ke střetům jednotlivců i menších skupin. Opakovala se situace ze začátku pochodu. Policisté zadrželi na parkovišti jednoho agresivního nacionalistu a vzápětí jej propustili. Zarážející bylo, že stejně jako v Berouně se řada nacionalistů chovala agresivně už od počátku, někteří i podnapilí a policie proti nim nezasáhla. S tím ostře kontrastoval její postup proti Antifě.
Nalevo od nádraží, v jedné s příčných ulic obydlených Rómy, se jich asi čtyřicet ozbrojilo holemi a tyčemi a vyšlo na hlavní ulici vedoucí k nádraží. Byla to reakce na konflikt s nacionalisty k němuž došlo ještě před začátkem průvodu. Když k nim chtěl jeden z aktivistů Antify promluvit byl zadržen policií. Na nádraží byl zase zadržen „dredař“, který údajně plivnul a slovně napadl jednoho z přítomných novinářů, přičemž ten se napaden necítil a žádal policisty aby byl mladík propuštěn.
Policie musela před ozbrojenými Romy ochránit skupinu členů Národního odporu, kterým se snažila namluvit, že jde o novináře. Nicméně k aktivnímu spojení antifašistů a Romů nedošlo a ti tvrdili, že byli v kritických chvílích blokováni policií. Romové byli terčem „aktivit“ zejména antikonfliktního týmu.
K zajištění akce v Přerově nasadila policie celkem 250 mužů,jízdní oddíl, vrtulník, cca 15 větších vozidel a vodní dělo, které bylo střídavě nasazováno proti antifě a v závěru i proti nacionalistům, ale nebylo aktivně použito.
Zadrženo bylo 5 nacionalistů, 10 antifašistů, 5 lidí je obviněno z výtržnictví a 4 z útoku na veřejného činitele.
Podle Lukáše Katolitzkého z NK se jejich akce zúčastnili především příznivci ze Severní Moravy, přijela skupina ze Slovenska a jejich cílem je především dostat se do podvědomí společnosti.
V řadách Antify bylo tentokrát patrné větší zastoupení tzv. alternativní mládeže, „máničky“, „dredaři“ a to nejenom pasivně.
V celém průběhu pochodu a shromáždění bylo patrné, že skupině okolo Fojtíka, jde o hladký, důstojný průběh akce a to, že se část jejich stoupenců nechává tak snadno vyprovokovávat pouhým pokřikem jednotlivců, nebo letícím kamenem se jí nelíbí.
Přesto se dá Přerov považovat za úspěšnou akci NK, i když jako seriozní politická síla, za kterou by se rádi považovali, se nepředstavili.


Karel Houba, 12.3.2007