Deklarace konference Svět proti válce

Delegáti této konference z mírových, protiválečných, antiimperialistických a osvobozeneckých hnutí z celého světa otevřeně vyhlašují svůj odpor proti ,,nekonečné válce“ vedené americkou vládou proti státům, lidem a hnutím ve všech částech světa.

Stavíme se proti vměšování USA a jejich spojenců do záležitostí suverénních států a trváme na právu všech lidí na sebeurčení. Podporujeme všechny lidi v boji za mír a proti imperialismu.  

Požadujeme zejména:

 • Okamžité ukončení nelegálních vojenských operací v Iráku, jež stály život statisíce lidí a vyhnání z domovů další miliony, stažení všech cizích vojáků a předání plné suverenity iráckému lidu a jeho zástupcům
 • Ukončení všech příprav pro útok na írán a úsilí řešit všechny problémy výhradně diplomatickými prostředky
 • Stažení cizích vojáků z Afghánistánu, aby si sami Afghánci mohli rozhodnout o své budoucnosti
 • Spravedlnost pro palestinský lid a konec izraelské agrese na Blízkém Východě
 • Konec amerických plánů na protiraketovou obranu a  aby všechny státy aktivně prováděly politiku nukleárního odzbrojení

Potvrzujeme naši solidaritu s těmi, kteří po celém světě bojují za mír, sociální spravedlnost a sebeurčení a zavazujeme se k posilování naší jednoty a rozvoji nových podob spolupráce.

Proto vyhlašujeme výročí invaze do Iráku za celosvětový den akcí s požadavky ŽáDNý úTOK NA íRáN a VOJSKA PRYČ Z IRáKU/AFGHáNISTáNU a vyzýváme všechna protiválečná hnutí, aby v tento den svolala masové protesty a demonstrace.
Sdílejte
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •