Demisi vlády!

{mosimage}Právo silnějšího je pro
naši současnou vládu nejvyšším zákonem. To se jasně odráží ve dvou jejich
prioritách.

Tou první je přerozdělování od chudých k bohatým pomocí „daňové
revoluce“ a s ní spojených sociálních škrtů (viz. článek níže v tomto
čísle). Dopad vládní daňové reformy stojí v jasném rozporu
s předvolebními sliby „ODS +“ o tom, že se všichni budeme mít lépe. O
reformě zdravotnictví, která zpoplatní jakoukoliv návštěvu u lékaře, odstraní
vyplácení nemocenské první 3 dny nemoci atd., ani nemluvě.

Druhou vládní prioritou
je prosazování vojenské základny USA na českém území. Zhruba 70 procent
obyvatel čR je proti zřízení amerického radaru, podle posledních průzkumu toto
odmítnutí postupem času zesiluje – 46% je nyní dokonce „rozhodně proti“.

Oporu má vládní koalice
samozřejmě ve vlastnicích velkých firem, v jejichž zájmu vládne, a potažmo
také v naprosté většině sdělovacích prostředků.

Jediným argumentem, se
kterým vyrukují v debatách a který má dokládat jejich legitimitu, je však
ten, že jsme si je přece zvolili. čím dál tím víc lidí však vidí, že tato
argumentace je zcela falešná. Jednak nebere v potaz podvod
s volebními sliby „ODS +“. Zadruhé opomíjí kolosální zradu Strany zelených
na svých voličích. A zatřetí mlčí o tom, že by vláda okamžitě padla nebýt dvou
placených nebo vydíraných přeběhlíků z řad čSSD.

Radar USA má stát na
vojenském újezdě Brdy. Lidé z okolních vesnic si mohli 4.května
poslechnout premiéra Toplánka osobně. Arogance moci, pohrdání lidmi a
neschopnost argumentovat, tak lze shrnout jeho vystupování.

Brdští ho přivítali
slovy: „Potřebujeme tu úplně jiné věci než radar!“

Aby se dalo na názory
většiny lidí, potřebujeme silné hnutí v ulicích, jak proti daňové reformě,
tak proti plánům amerických hvězdných válek.

Je dobře, že se pomaličku
začínají ozývat jednotlivé odborové svazy v tom smyslu, že chystají
mobilizaci svých členů.

Potřebujeme ale aktivitu každého z nás, abychom docílili odstoupení
vlády koncernů.

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •