Happening ženských organizací

{mosimage}V pátek 7. března se od 17.00h uskutečnil na Václavském náměstí happening za navrácení Ženského domu ženským organizacím. Svolala ho Česká ženská lobby, což je platforma sdružující 21 ženských neziskových organizací, a sešlo se na něm na 50 účastnic a účastníků. Ti byli přivítáni zpěvem operní pěvkyně Otýlie Sklenářové-Malé, který rozezněl Václavské ná­městí. Happening byl koncipován jako výlet do historie českého ženského hnutí, kterým provázela kněžna Libuše. Ta představovala jednotlivé jeho postavy: Charlottu Masarykovou, Františku Plamínkovou, Otýlii Sklenářovou-Malou, Miladu Horákovou a další.

účastníci se po úvodních slovech vydali průvodem do ulice Ve Smečkách, kde stojí i Ženský dům. Ulice Ve Smečkách oplý­vá kromě historického Ženského domu také řadou novodobých ,,ženských domů“. Někteří zaměstnanci těchto podniků očekávali průvod s očividným pobavením. Jedna z těchto ,,ženských aktivistek“ stála dokonce připravena se vodní pistolí v ruce. Kvůli přítomnosti kamer, ale nakonec ke střelbě nedošlo.

Když průvod dorazil před Ženský dům, odehrála se druhá část historického putování, které skončilo v přítomnosti. účastníci se rozešli s výzvou za navrácení tohoto domu ženským organizacím.

Jana Glivická, Jan Májíček