Ivona Novomestská: Boj proti radaru bude pokračovat

Drazí přátelé,

více jak rok a půl bojujeme proti výstavbě radarové základny USA v České republice. Poprvé od roku 1989 se v naší zemi zrodilo tak široké občanské hnutí a to i přes snahy vlády a většiny medií ignorovat ho, zdiskreditovat ho či zesměšňovat ho. Výsledkem toho je všeobecná ztráta legitimity výstavby základny. Protestní hnutí, jehož je Iniciativa Ne základnám součástí, bude pokračovat dál ve svém úsilí, posíleno vědomím, že vyjadřuje postoj většiny obyvatel.

Domnívám se, že bude užitečné lehce nastínit politickou situace v České republice. Rozhovory s USA začali v roce 1999, kdy jsme měli sociálnědemokratickou vládu. Nikdo, a dokonce i většina politiků, nevěděl o jednáních. Byla záležitost úzké skupinky lidí na ministerstvech obrany a zahraničí.

Minulý rok se u nás konaly sněmovní volby, které dopadly patem. Po šesti měsících kličkování byla nakonec v lednu 2007 ustavena pravicová koaliční vláda, která má v poslanecké sněmovně jen těsnou většinu. Jen den po svém jmenování, slavnostně oznámila, že začíná jednat se Spojenými státy ohledně vojenské základny. Hned druhý den jsme uspořádali demonstraci a o dva týdny později pochodovaly Prahou dvě tisícovky lidí. Parlamentní opozice, která je složena se sociálních demokratů a komunistů, začala protestovat.

Vláda se v první polovině roku snažila celou věc uklidnit, ale její arogantní a přezíravé chování vyprovokovalo další protesty. Vznikla Liga starostů proti radaru, která se skládá se starostů, v jejichž regionu má být radar umístěn.

V červnu přijel do Prahy G.W.Bush, aby podpořil své místní spojence. Ale jeho snaha se minula účinkem. Stoupenci radaru nebyli schopni zorganizovat jakoukoliv významnější akci na podporu výstavby základny, a to i přes to, že je podporovala media. Naopak jsme to byli my, kdo uspořádal důležitý protest. Stalo se tak nehledě na fakt, že s námi úřady hrály špinavé hry a v den demonstrace nám zakázali naše původně nahlášení místo. Celá návštěva G.W.Bushe se odehrála za zvřenými a dobře střeženými dveřmi, bez kontaktu s širším publikem. Čeští představitelé projevovali takovou míru servility, že se stali předmětem veřejného posměchu.

Aby se dostala z této šlamastyky, najala vláda marketingového specialistu, který měl vést politický boj za ni. Tato volba se ale také nepovedla. Najali totiž člověka, který vedl českou pobočku tabákové korporace British American Tabacco.

Nyní pár slov o naší Iniciativě. Před více jak rokem se nám ve veřejné debatě podařilo nastolit jedno veledůležité téma. Postupovali jsme po několika liniích. Jednou z nich byl požadavek referenda. Důvodem je to, že nikdo z politiků o tom před loňskými volbami nemluvil.

Další linií je organizování demonstrací, debat, konferencí, happeningů, psaní článků a vydávání informačních materiálů. Výsledkem toho je, že Iniciativa Ne základnám existuje kromě Prahy také v mnoha městech po celé České republice. V květnu jsme uspořádali mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo na 16 iniciativ z Evropy, včetně britské CND (Campaign for Nuclear Disarmament).

V debatě o základně jsme vždy zdůrazňovaly tři druhy argumentace. První je otázka demokracie a s ní spojená otázka referenda. Jak už jsem uvedla výše, nikdo o základně před volbami nemluvil, politici tedy nemají mandát rozhodnout. Naše vláda ale opakovaně popírá princip demokracie a deklaruje, že o žádné referendum nestojí.

Druhou je otázka suverenity. Nechceme se prostě stát nástrojem globální politiky USA, když víme, kam jejich politika vede.

Třetí, možná nejdůležitější úroveň, je mezinárodní politika. Budování základen, jako je tato, pomůže zahájit novou a nikoliv nezbytnou globálních konfrontaci. Sotva rozhovory začaly, můžeme pozorovat pnutí mezi Ruskem a Západem. To je proti zájmu jak nás, tak celé Evropy. Tak zvané ,,darebácké státy“ nebo ,,střet civilizací“ jsou pouhé záminky.

Od začátku podzimu se udály tři důležité akce. První byla mezinárodní konference vyjadřující solidaritu se starosty. Zúčastnilo se jí 800 lidí z celého světa. Další byl autobus ,,Nezákladňák“, který na své cestě po celé České republice nasbíral 5000 podpisů pod petici za referendum a rozvezl tisíce infolistů a brožur.

Na výročí sametové revoluce jsem uspořádali demonstraci, na které jsme požadovali demokracii a referendum. Podpořily nás části odborů a samozřejmě Liga starostů. Na demonstraci se sešlo na 5000 lidí.

Boj proti radaru v České republice bude pokračovat. Klíčovým okamžikem bude období od února do března, kdy by se celou záležitostí měl zabývat parlament.

Na samý konec mi dovolte, abych pozvala k řečnickému pultu zástupce Ligy starostů, noční můru české armády, Jana Neroala.