Zbývá dobýt 5 měst!

{mosimage}Ostrava, Brno, Plzeň, české Budějovice, Pardubice,
Olomouc, Liberec jsou města, kde nyní existují místní skupiny Iniciativy Ne
základnám. Tyto skupiny, kromě Ostravy, se zrodily po demonstrací 29. ledna a
13 února, kdy Iniciativa dokázala svolat tisícové demonstrace a ukázala, že
odpor vůči základně USA není pasivní. Během několika týdnů bylo pokryto 8
krajských měst ze 13.

Ačkoliv jsou mimopražské skupiny teprve na začátku,
projevují se velice aktivně: základem jejich činnosti je pravidelné pořádání
organizačních schůzek, kam chodí nejen aktivisté ale také občané hledající více
informací, a samozřejmě petiční stolky na podporu referenda. Petiční stolky
nemají jen funkci sbírání podpisů, ale jsou také další možností přenosu našich
informací a argumentů nezávisle na velkých sdělovacích prostředcích. Navíc
přibližují Iniciativu k lidem, kteří ji zvláště mimo Prahu mohou  cítit jako něco dalekého a nedosažitelného.

Právě nedostatek informací díky mediálnímu embargu je
nejvíce pociťovaným problémem těchto skupin. Je tudíž přirozené, že další krok
v jejich vývoji je uspořádání veřejné debaty ve vlastním městě. Stalo se
tak již v Ostravě a Brně, nicméně prakticky všechny skupiny se chystají
postupovat podobně během dubna a května. Na tyto diskuse jsou obvykle zváni i
zastánci základny, či odborníci z ministeria obrany nebo zahraničí, kteří
vždy odcházejí s tím, že publikum odmítá jejich demagogické názory, nekompetentnost
a neinformovanost. Je tudíž úsměvné, že právě tito lidé mají sílu říkat, že
mají rozhodovat za lid, protože problému lépe rozumí. Vládní politici tak znovu
dokazují vlastní ideologickou zaslepenost a neschopnost naslouchat a posuzovat
problémy občanů, kteří si je zvolili za své zástupce.

Větší skupiny, jako ta ostravská a brněnská, již samostatně
zorganizovaly protestní akce ve vlastních městech: pokaždé se na nich sešlo 350
až 400 lidí. Další protest proběhl, ve společné režii místní skupiny s Prahou, v Plzni
6. března. Před krajským úřadem se sešlo zhruba 100-150 lidí, aby protestovalo
proti kladnému stanovisku rady kraje k základně.

Ovšem hlavní demonstrace se uskuteční 26. května
v Praze na Václavském náměstí. Bude to celorepubliková demonstrace, kde
mimopražské skupiny budou mít mimořádné postavení: na této demonstrace bude Iniciativa
demonstrovat sílu a zastoupení, které má nejen v Praze ale v celé
republice

Iniciativa Ne základnám nemá jedno ústředí a jeho pobočky:
všechny skupiny jsou si navzájem rovny. Ačkoliv pražská skupina se snaží pomoci
nově vzniklým skupinám, jejich činnost je nezávislá na Praze.  Nejvíce nezávislé jsou skupiny z Ostravy
a Brna. V Ostravě již organizace Ne základnám existovala již dlouho ale
kontakt s Prahou byl navázán až v lednu, brněnská skupina má dokonce
vlastní webové stránky a trochu jiné stanovy: v jejich skupině mohou být
angažovaní jen jednotlivci a nikoliv již existující sdružení.

Je velice důležité, aby byla co nejdříve pokryta celá
republika. Všechny místní skupiny totiž dělají nezastupitelnou práci ve svém
okolí. Pracují mezi lidmi a v prostředí, které většinou dobře znají, dokáží
limitovat negativní obraz mezi lidmi, kteří většinu informací čerpají
z českých mass-médií a činí iniciativu opravdu celorepublikovým a
všelidovým hnutím.

Mimopražské aktivity Iniciativy se ale neomezují jen na
zakládání a místních skupin. Máme velice těsné kontakty a spolupráci
s obyvatelstvem a samosprávou obcí poblíž Brd. Tito lidé jsou
v drtivé většině proti radaru, protože ho považují za bezpečnostní a
zdravotní riziko poblíž jejich domovů a jejich svoboda pohybu ještě více
omezena, než je tomu dosud. Navíc jsou velice rozhořčeni chováním vlády, která
jimi pohrdá: nekomunikuje totiž se starosty a na debaty v místních městech
posílá „odborníky“ neschopné cokoliv vysvětlit, ale schopné buď slibovat nebo
zastrašovat.

Další hodně pestrou skupinou jsou lidé, kteří samostatně
sbírají podpisy pod naši petici. Tito lidé dokáží přiblížit aktivity iniciativy
i do těch nejmenších vesnic, dát svému okolí do podvědomý jiný obraz, než je
ten mediální.

Rozšíření Iniciativy mimo Prahu znovu dokazuje vůli občanů aktivně
rozhodovat o vlastním osudu. Dokazují, že lžou politici, kteří tvrdí, že
občanům je téma lhostejné. Dokazují, že lidé chtějí být informováni, a že
nejsou hloupé ovce, které se nechají manipulovat: mnozí totiž již nevěří velké
většině médií, která jsou pro americké základny. A nakonec dokazují, že se
konečně začíná rodit občanská společnost nezávislá na zájmech parlamentních
politických stranách.

Jakub Horńáček
Autor je členem koordinační
skupiny mimopražských aktivit Iniciativy Ne základnám

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •