Sto let rovného volebního práva

Dne 26. ledna 1907 podepsal císař František Josef I. zákon o všeobecném rovném volebním právu (samozřejmě se i nadále nevztahovalo na ženy). Dosavadní volební systém v Rakousko-Uhersku byl založen na tzv. kuriálním systému, uzákoněném únorovou ústavou z roku 1861. Voličská obec byla rozdělena do čtyř kurií. První kurie zahrnovala třídu velkostatkářů, druhou představovali příslušníci obchodních a živnostenských komor (obě dohromady delegovaly 30% poslanců), třetí tvořila města (33% poslanců) a čtvrtou venkovské obce (37% poslanců). Ve čtvrté kurii tak …

Vzali jsme si 17. listopad zpět

Symbolické datum bylo vybráno zcela záměrně a to ze dvou důvodů. Za prvé v roce 1989 vyšli do ulic lidé s hesly o svobodě a demokracii. Přáli si společnost, kde o jejich životě nebude rozhodovat skupinka dobře placených politiků. Jak málo se v možnosti skutečně rozhodovat o věcech veřejných změnilo, určitě každý z nás už zakusil.  

Protesty proti základně v Itálii

{mosimage}Italské město Vicenza je jedním z míst, která si USA vybraly k postavení další strategické základny na evropském kontinentě. Nová základna Dal Molin by totiž měla doplnit stávající vojenskou infrastrukturu Spojených států na severovýchodu Itálie a dát tak americké administrativě odrazový můstek pro operace na Blízkém východě a v regionu okolo Černého moře.

Další (proti)radarové kroky

{mosimage}Neuplyne den, aby se o základně amerického projektu protiraketové obrany nepsalo alespoň několik článků. Jednání na úrovni ministerstev pokračují, a i když je ,,vysoká“ politika zaneprázdněna tahanicí o prezidenta, z nichž jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet, připravuje se schválení radaru.

Happening ženských organizací

{mosimage}V pátek 7. března se od 17.00h uskutečnil na Václavském náměstí happening za navrácení Ženského domu ženským organizacím. Svolala ho Česká ženská lobby, což je platforma sdružující 21 ženských neziskových organizací, a sešlo se na něm na 50 účastnic a účastníků. Ti byli přivítáni zpěvem operní pěvkyně Otýlie Sklenářové-Malé, který rozezněl Václavské ná­městí. Happening byl koncipován jako výlet do historie českého ženského hnutí, kterým provázela kněžna Libuše. Ta představovala jednotlivé jeho postavy: Charlottu …

Noam Chomsky: Moc a teror

Zvěrstva, kterých se dopustíte někde jinde, neexistují a zvěrstvo je jenom to, co se stane nám. Tak by se dala zjednodušeně shrnout knížka Noama Chomského –  Moc a teror: Přednášky a rozhovory uskutečněné po 11.9.. Tato kniha se věnuje se věnuje “americké schizofrenii“, která vidí ohromný rozdíl v tom, kdo masakry dělá, ale ještě větší v tom kdo je jejich obětí. Nepřímo ukazuje, že 11.9. je důsledek státní terorismus, na kterém se Amerika podílí. Protože jak píše …

Svět proti válce

{mosimage}V sobotu 1. prosince se na konferenci Svět proti válce v Londýně sešli zástupci protiválečných hnutí i veřejnosti z celého světa. Konferenci organizovala britská Stop the War Coallition (StWC), zastřešující organizace všech protiválečných demonstrací v Británii.

Nový rok s radarem

{mosimage}Po Novém roce bývá zvykem dívat se na to, co nám nový rok přinese a na co se můžeme těšit. Rok 2008 bude jistě velmi zajímavý, stejně jako byl rok předchozí. Kromě mnoha jiných věcí se dočkáme rozhodnutí o radaru. Ale kdy?

Třikrát vesele proti radaru

{mosimage}Iniciaitiva Ne základnám uspořádala za poslední měsíc v Praze několik happeningů. Jejich smyslem bylo udržet mediální pozornost k problematice radaru tak, aby bylo jasné, že odpor občanů trvá.

Edward Said a orientalismus

{mosimage}Palestinský myslitel Edward Said (1. 11. 1935 – 25. 9. 2003) dokazoval, že západní pojetí Východu bylo prosyceno rasistickými předsudky. Grace Lally se zamýšlí nad odkazem jeho teorie a jejím významem pro dnešek. Každý protiválečný aktivista dobře zná pocity marnosti při poslechu sdělovacích prostředků a proválečných politiků mluvících o boji za „demokracii“ v Iráku, zatímco podněcují hysterii z  údajných útoků „muslimských extrémistů“ na „naše hodnoty“.  Rasismus je zde zřejmý. Ale tento druh jazyka je součástí mnohem starší tradice v západní …