Stále více rodin si s růstem cen neví rady

{mosimage}Inflace nejvíce dopadá na rodiny s dětmi a důchodce

Stále více českých rodin začíná negativně pociťovat dopady současného růstu cen. Ceny se totiž všem již více než čtvrt roku zvyšují především u zboží, bez kterého se domácnosti neobejdou, a současně se prohlubuje diferenciace platů a příjmů u jednotlivých skupin občanů.
Analytici a statistika to potvrzují. Nejvíce od počátku letošního roku rostou ceny potravin, pohonných hmot a náklady spojené s bydlením.
Chudobou je v Česku ohroženo podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 9,8 procenta obyvatel. 

Mezi skupiny, jejichž rozpočty rozkolísají i menší pohyby cen základních životních potřeb, patří rodiny s dětmi, důchodci a neúplné domácnosti. Přestože průměrná statistická mzda vzrostla v prvním čtvrtletí na 22 531 korun měsíčně, polovina českých zaměstnanců přesto pobírá mzdu pod 20 900 hrubého měsíčně. A to za situace, kdy v meziročním srovnání například regulované nájmy vzrostly o 26,4 procenta, mouka o 54,7, zemní plyn o 18,4 a motorová nafta o 18,4 procenta.
Podle údajů MPSV téměř dvaceti procentům zaměstnanců mzda v loňském roce buď stagnovala, či dokonce poklesla. Deset procent domácností s nejvyššími příjmy mělo průměrný příjem na osobu pětkrát vyšší než deset procent domácností s nejnižšími příjmy.
Platy se diferencují nejen podle odvětví, ale i podle krajů. Rozdíl mezi průměrnými platy v Praze a například Karlovarským krajem se pohybuje v řádu tisíců korun. Průměrná mzda v Praze dosáhla v prvním čtvrtletí 28 635 korun, v Karlovarském kraji 18 361 korun.

Potíže má 68 procent domácností

Podle vlastního hodnocení 68 procent domácností vycházelo se svými příjmy s obtížemi, uvádí zpráva o finanční stabilitě za rok 2007 České národní banky. Ve třech nejnižších příjmových skupinách to bylo už 80 až 90 procent domácností.
Zaplatit neočekávaný jednorázový výdaj šest tisíc korun by nemohlo, jak již dříve zjistil Český statistický úřad, bez problémů 41 procent domácností.
I proto je stále u českých domácností v takové oblibě využívání různých spotřebitelských a jiných úvěrů.
Jen formou spotřebitelských úvěrů si české domácnosti půjčily na 170 miliard korun, dalších 150 miliard dluží nebankovním institucím.
České domácnosti rozhodně nejsou v krizi, loni dokonce dosáhly největších příjmů na osobu v historii, ale přesto každé zvýšení cen a pravidelných výdajů nutí domácnosti buď ke změně spotřebitelských zvyklostí, či k omezení spotřeby.
A pokles spotřeby znamená i pokles hrubého domácího produktu, tedy výkonu ekonomiky, upozorňují analytici.

Nové poplatky zatížily rozpočet

V souvislosti se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví začal Český statistický úřad na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci pravidelného zjišťování statistiky rodinných účtů tyto poplatky samostatně sledovat.
Za celé první čtvrtletí letošního roku vynaložili členové domácností zpravodajského souboru za regulační poplatky ve zdravotnictví (placené za ambulantní lékařskou péči, návštěvy stomatologů, léky a za pobyt v léčebných zařízeních) průměrně 155 Kč na osobu, přičemž dvě třetiny z této částky připadají na regulační poplatky za léky na předpis a za ambulantní lékařskou péči.
Vydání za regulační poplatky tvořila necelých 20 % celkových vydání za zdraví.
Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2007 vzrostla vydání za zdraví asi o 30 %, což znamenalo přibližně dvakrát rychlejší růst než mezi prvními čtvrtletími let 2007 a 2006; bez zahrnutí vydání za regulační poplatky by byl růst pouze šestiprocentní.
Platby za léky na předpis vzrostly čtvrtletně o 83 Kč na osobu (relativně o 54 %), přičemž dvě třetiny tohoto růstu představují nově zavedené regulační poplatky, uvádí na svých stránkách Český statistický úřad.

***

Některé průměrné hrubé platy (v Kč)
Podnikatelská sféra
Ředitel velké obchodní společnosti 99 062
Finanční ředitel 52 818
Administrátor informačních systémů 40 596
Mistr hutní výroby 35 087
Majitel malé restaurace 24 154
Referent bytové správy 23 370
Autoelektrikář 20 439
Bankovní pokladník 19 492
úředník 17 580
Výrobce bytových textilií 16 268
Ostraha v obchodě 9873
Nepodnikatelská sféra
Generální ředitel 39 514
Asistent na Vš 33 340
Finanční náměstek 32 113
Vozový dispečer 30 094
Hlavní účetní 25 264
Pracovník pedagogicko-psychologické poradny 24 737
Daňový úředník 22 432
Učitelka Mš 18 804
Prodavač 14 105
Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku

Jiří Vavroň, převzato z Práva z 12. 6. 2008