Stávka bude úspěšná a vládě řekne: Takto ne!

{mosimage}Rozhovor s Bohumírem Dufkem, předsedou Asociace samostatných odborů (ASO)

– Na úterý 24. června vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) výstražnou hodinovou stávku. Podporuje ji i vaše asociace. Pokud si pamatuji,vyhlášení výstražné stávky jste požadovali již v červenci loňského roku. Tehdy vedení ČMKOS tvrdilo, že pro vyhlášení stávky není ještě doba zralá. Co se změnilo?

Změnilo se hodně. V prvé řadě musím říci, že jako druhá největší odborová centrála oceňujeme, že se ČMKOS,jako největší odborová centrála rozhodla tuto stávku zorganizovat. Myslíme si totiž, že právě výstražná stávka je adekvátním vyjádřením stanoviska odborů k současné velice složité situaci ve společnosti. Jsme opravdu přesvědčeni, že se do této stávky mělo jít již v loňském roce na podzim, protože odhady dopadů antisociálních vládních reforem na občany se plně potvrdily. Bylo to zbytečné zaváhání. Ale nyní musíme jednat konstruktivně. Nemá smysl se vracet k tomu či onomu. Prostě stávka je vyhlášena a všichni musíme táhnout za jeden provaz. To znamená stávku podpořit ze všech sil. 

Situace pro současnou vládu není nikterak jednoduchá. Jde o to,abychom dokázali motivovat členy odborů, ať jsou v té či oné odborové centrále, aby se zamysleli nad současnou situací. Zamyslet se, co tato vláda dělá či spíše nedělá pro občany a co by měla ve skutečnosti dělat, aby nedocházelo k propadu reálných příjmů občanů, tak jak se dnes děje většině obyvatel.

– Lékařský odborový klub (LOK), který je členem ASO, se zúčastnil první demonstrace před úřadem vlády ČR, která byla zaměřena proti Julínkově reformě zdravotnictví. Ke stávce 24. června se připojíte jako celek, tedy ASO, nebo zvolíte formu, že se připojí jednotlivé odborové svazy, a to podle svých možností?

Rozhodli jsme se, že se připojíme jako celek. Ve středu 18. června máme jednání předsednictva ASO, kde jednotlivé odborové svazy budou referovat o tom, jakým způsobem se ke stávce připojí. Podle pozitivních ohlasů, které mají jednotlivé odborové svazy ze základních organizací, jsme přesvědčeni, že stávka bude úspěšná.
Jde o to, že by občané konečně alespoň jednou v roce zvedli hlavy a řekli vládě – takto ne!
V této souvislosti připomenu jednu, zdánlivě odtažitou maličkost. V minulém týdnu jsme slyšeli v procesu špiček státního zastupitelství v čele s nejvyšší státní zástupkyní Renátou Veseckou proti bývalé nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešové, že soudce Vojtěch Cepl ml. ve svém usnesení de facto potvrdil, že v politice u nás není vše tak čisté,  jak se vykládá, když se politika prolíná i do trestního práva.

– Výstražnou stávku chce také podpořit Odborové sdružení železničářů (OSŽ). Máte informace, jak se na tuto stávku železničáři připravují?

Odborové sdružení železničářů se rovněž připojí ke stávce. Ale konkrétní kroky, jak se do stávky zapojí, se zatím dolaďují. Jde o to, že stávka musí být organizačně dobře naplánována. Vždyť železnice, to je živý organismus. Jde také o bezpečnost dopravy, především o zajištění bezpečnosti přepravy cestujících. Musí se prostě zachovat určitá míra bezpečnosti.

– Měl jste mít v tomto týdnu jednání s Milanem štěchem, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Na čem jste se dohodli?

Jednání jsme odložili, protože bych chtěl předsedu ČMKOS informovat o konkrétních akcích, které bude znát předsednictvo ASO ve středu 18. června. Jsem rovněž předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a na den výstražné stávky rovněž připravujeme určitou akci. Ale nemohu předbíhat, abych prozradil, co konkrétního připravujeme. Musím totiž počkat, až tuto akci schválí předsednictvo odborového svazu.

– Ve čtvrtek 19. června se koná jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). S čím na toto jednání jdete?

Asociace samostatných odborů jde na jednání tripartity s tím, že odmítneme reformu zdravotnictví, jak ji připravuje ministr Tomáš Julínek, protože to není reforma správným směrem. Povede k tomu, že podstatným způsobem zhorší dostupnost zdravotní péče pro většinu občanů této země. Jsem přesvědčen, že na jednání tripartity bude obdobně postupovat i ČMKOS.

– Přešel bych ještě k jedné důležité věci, kterou je otázka výběru daní. V této věci jsou v koalici určité rozpory. Známý je odlišný postoj poslance Vlastimila Tlustého (ODS) a dvou dalších jeho stoupenců zřad poslanců ODS a ministra financí Miroslav Kalouska (KDU-ČSL), jak snižovat daně. Jak se jako odborový předák díváte na tyto jejich hrátky?

Jsou to skutečně hrátky. V tom máte pravdu. Stát totiž vybírá na daních čím dál tím více. Velice mne mrzí, že ministr Kalousek veřejně deklaroval, že mu jde o snižování daní, a že jde i o určitou mobilizaci státních rezerv, které jsou součástí státního rozpočtu. Jenže neustále stoupá cena pohonných hmot, především benzinu a nafty. Takže do kasy státního rozpočtu proudí další a další peníze. A kde jsou? Na co budou použity? Navíc v současné době jsme zaznamenali avízo, že od 1. července dojde k 15procentnímu zdražení plynu a k 1. lednu 2009 k 15procentnímu zdražení elektrické energie. Myslím si, že stát si přichází na velice slušné peníze. A nesmíme zapomenout, že je to i díky zvýšení spodní hranice DPH z pěti na devět procent. Stát by se konečně měl zamyslet nad tím, jakým způsobem by měl občanům ulevit snížením daní. Zatím na daních stát neustále vydělává. V této souvislosti chci zdůraznit, že stát je zde od toho, aby se o nás staral a ne, abychom se my starali o stát.

– Poslanci poslali návrh důchodové reformy do třetího čtení. V návrhu je odsouhlaseno prodloužení věku odchodu do důchodu na 65 let věku…

Přestože je návrh důchodového zákona ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, pořád je zde čas na to, aby se návrh důchodové reformy projednal napříč politickým spektrem. Nemá smysl přehlasovávat jednu či druhou stranu jedním či dvěma hlasy. Přestože vedení KDU-ČSL spíše podporuje největší vládní stranu ODS, nemělo by zapomínat na to, že členská základna lidovců je křesťansko-sociálního smýšlení a mělo by brát ohled na tuto skutečnost. Pokud tak neučiní, současné vedení KDU-ČSL se tak zpronevěří názorům řadových členů strany, které zastávali již od dob první republiky, to je hájit zájmy obyčejných lidí.

Miroslav Svoboda, převzato z Haló novin z 16. 6. 2008