Ne válce – Ne NATO

U příležitosti šedesátého výročí vojenské organizace NATO vyzýváme všechny, aby v roce 2009 přijeli do Štrasburku a Baden-Badenu protestovat proti agresivní militaristické a jaderné politice NATO a hájit naši vizi spravedlivého světa bez válek.

NATO je stále větší překážkou pro dosažení světového míru. Od konce studené války začalo NATO chápat sama sebe jako nástroj pro vojenskou akci „mezinárodního společenství“ včetně prosazování tzv. „války proti teroru/terorizmu“.

Ve skutečnosti je prostředkem pro použití síly pod vedením USA s vojenskými základnami na všech kontinentech, pro obcházení Organizace spojených národů a systému mezinárodního práva, urychlení militarizace a stupňování zbrojních výdajů – státy NATO jsou odpovědné za 75 procent celosvětových vojenských výdajů. Tento expanzionistický program konstruovaný k podpoře strategických zájmů a zájmů o zdroje prosazuje NATO od roku 1991. Při tom vedlo válku na Balkánu pod pláštíkem takzvané „humanitární války“ a už sedm let vede krutou válku v Afghánistánu, kde se stupňuje tragická situace a válka se rozšířila do Pákistánu.
V Evropě NATO zhoršuje napětí, živí zbrojení takzvanou „raketovou obranou“, mohutným jaderným arzenálem a politikou prvního jaderného úderu. Politika EU je vzrůstající měrou svázána s NATO, pokračující i potenciální expanze NATO do východní Evropy a dále a její operace „mimo vlastní území“ dělají svět nebezpečnějším. Konflikt na Kavkazu je jasnou předzvěstí nebezpečí. Každý posunutí hranic NATO zvyšuje možnost války včetně použití jaderných zbraní.
Abychom dosáhli své vize mírového světa, zavrhujeme vojenské odpovědi na globální a regionální krize – takové odpovědi jsou součástí problému, ne součástí řešení. Odmítáme žít pod terorem jaderných zbraní a odmítáme nové závody ve zbrojení. Musíme snížit vojenské výdaje – místo toho zaměřit zdroje na uspokojování potřeb lidí. Musíme zavřít všechny cizí vojenské základny. Stavíme se proti všem vojenským strukturám užívaným k vojenské intervenci. Musíme demokratizovat a demilitarizovat vztahy mezi národy a zavést nové formy mírové spolupráce pro vytváření bezpečnějšího a spravedlivého světa.
Vyzýváme vás, abyste toto poselství rozšiřovali ve svých komunitách a hnutích, abyste přijeli do Štrasburku a Baden-Badenu a tuto vizi uskutečnili.

Věříme, že svět míru je možný.

 

Akce během protestů proti NATO budou zahrnovat:
demonstraci v sobotu 4. dubna 2009,
mezinárodní konferenci ve čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna,
přímou akci a občanskou neposlušnost
a mezinárodní kemp odporu od středy 1. dubna do neděle 5. dubna.