Den „národní jednoty“

28.10.2008 svolali nacionalisté z Národní strany (dále NS)  demonstraci na pražské Václavské náměstí pod heslem: „Den národní jednoty“. Tato „politická strana“ neuspěla v letošních krajských volbách (získala 0,01%), avšak pokračuje ve své předvolební kampani, tentokráte pro volby do Europarlamentu (červen 2009), v jejichž rámci pořádali zmíněnou demonstraci. Této demonstrace jsem se též zúčastnila společně s cca 40 dalšími lidmi, kteří tuto pravicově extremistickou „stranu“ považují za nebezpečnou a nesouhlasí s názory „lídrů“ této „strany“ jako př. s názory paní Petry Edelmannové (dále jen PE).
 


PE je předsedkyní NS a též kandidátkou NS do Europarlamentu, nedávno se tato vyjádřila k holocaustu v likvidačním táboře Lety následně : „… není se co divit, když mrtví v nacistickém táboře Lety neměli základní hygienické návyky.“ PE o Romech hovoří jako o „cikánském neřádu“, který ostatním lidem není rovný. Pro Romy má řešení, doslovně: „Prvním krokem je nabídka dobrovolného přesunu Cikánů do země zaslíbené, kterou pro ně zajistíme natolik daleko od naší Evropy, že si nikdy nevzpomenou, že existoval tento kontinent,“.Dále  PE tvrdí,že „… si většinová společnost není rovna s menšinami, taktéž je pro ní nutná přirozená diskriminace Romů a rasismus je pro ni nálepkou, způsobenou přirozeným strachem z nebezpečí.“ Pro islámskou část světa má PE následující vzkaz: „ A především jsme svědky dnes a denně toho, co islamismus  – jaká zvěrstva – do křesťanské Evropy importuje…“
Kromě Romů leží národovcům v žaludku i cizinci a homosexuálové, které označují za „úchyly“. Do předvolební kampaně NS byli též přizváni Jiří Švehlík a Milan Hroch v rámci Dělnické strany. Tato další legálně registrovaná politická strana se nedávno spojila s Národním odporem, který pořádá pochody oslavující nacistický holokaust. Zakázaný Národní odpor, jehož členové byli ve vězení za rasistické násilí, je podle čerstvé zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vůbec nejnebezpečnější krajně pravicovou organizací.
Na modrých stránkách NS se můžete dozvědět,že strana hledá nové členy do tzv. „národní gardy“ (dále NG).Pod fotografií pečlivě upravené blondýny naleznete text:“ Můj muž slouží v Národní gardě.Co děláš pro vlast ty ? “. Z řádu NG se dozvíte např. jednotlivé funkce od „Kanceláře zemského velitele“ přes „výkonného náčelníka“ po jednotlivé funkce gardistů. Řád NG řeší př.: kariérní postup, podmínky nasazení gardisty, pravidla nošení a užívání uniforem, pravidla zacházení s vybavením a výstrojí, osnovu výcviku atd. V bodě dezerce se např. dozvíte, že gardista může být zbaven příslušnosti dezercí za př. neuposlechnutí rozkazu či nenastoupení k výcviku či za zběhnutí z výkonu služby. Strana sama ve svém programu varuje před totalitními režimy, přesto Řád NG je dostatečně totalitním proto, abych takovou představu budoucího světového systému odmítla. Co je samotnou náplní výcviku se však nedozvíte, neboť „Řád NG“ odkazuje na plán výcviku, který na stránkách nenaleznete. Co se děje při výcviku můžeme jen odhadovat. Z oficielních stránek NG se také můžeme dozvědět, že NG navštěvuje místa s vyšší koncentrací lidí z minoritních skupin, především Romů, aby „kontrolovali zdejší dění“,př. z článku: Bráníme české národní zájmy –  „Ulice Cejl… ghetto non plus ultra, místo strachu, kam bílá žena po setmění nemůže, kde se i pořádný chlap bojí, kam policie zajíždí víceméně omylem…Víme, o čem mluvíme – stejně, jako stovky dalších bílých, na které se tu dnes a denně valí kriminalita, specifická „kultura“ – zápach a špína tsunami nepřizpůsobivých tří, až pěti tisíc nevzdělaných a v absolutní většině nevzdělatelných kusů.“  Že přístupu NS chybí jakýkoli  skutečný zájem o řešení situace těchto lidí, můžeme poznat i ze skutečnosti,že ve svém programu nenabízejí žádné konkrétní řešení, a že o těchto lidech hovoří jako o „nevzdělatelných kusech“. Jaké řešení pro méně vzdělané sociálně slabší vrstvy NS tedy vlastně nabízí ? Též obsah práce NG můžete zkusit odhadovat z následujícího textu, který je zakončen výhružkou:„Jen několik hodin po našem odjezdu byl vůdce cikánského klanu… schopen chápat a respektovat jednoduché sdělení, které jeho rodině a jeho soukmenovcům zanechali vyjednavači Národní gardy. Pravda, ještě jsme neodjeli ani z Brna a již volal na náš kontaktní telefon a dělal svatého a nechápajícího, omlouval se za bůhvíco, ale… dnes opět propadl své mentalitě a ZOPAKOVAL ARGESIVNÍ ÚTOK na naše klienty! Cikán vtrhl do provozovny klienta a začal – jeho rasistické a extremistické konání lze ocenit několika paragrafy. Na místo okamžitě dorazili naši lidé, ale po „odvážném“ cikánovi se slehla zem. Neprodleně bylo, za naší asistence, podáno poškozenými trestní oznámení na příslušném oddělení PČR. zhledem k tomu, že cikán vyhrožoval pomstou celé bandy soukmenovců a použil velmi expresivní slova, bude nutné malé brněnské opáčko! „ 

Ne demonstraci měla NS svůj předvolební transparent s heslem: „Stop kriminalitě, stop imigraci“, přejatý od partnerské švýcarské strany SVP, motiv, jak sami uvádějí, „ tří bílých odvážných a veselých oveček“ pasoucích se na podkladu státní vlajky, a jedna černá ovce, která je nakopnuta bílou ovcí a tak vykázána do prostoru za hranice vlajky, motiv zjevně s rasistickým podtextem.

Nakonec jsem nahlédla do politického programu NS. Program sám o sobě čítá velké množství rozumně znějících bodů, př. zkvalitnění školského a zdravotního systému , podpora domácích zemědělců apod., avšak otázkou je jeho naplňování při množství příznivců, neboť na samotné demonstraci bylo zhruba 100 lidí. V programu je pak několik pasáží, které vzhledem k výše zmíněnému mne osobně děsí př.: „Ideově a vojensky slabý stát přímo provokuje k agresi a terorismu. Vojenský obranný systém České republiky tedy stavíme na pravidelné, profesionální, malé armádě specialistů a důstojníků a na dobrovolné Národní gardě, tuto gardu sestavuje NS dle pravidel, která zcela neodkryla.“ NS klade důraz na právní chování, na udržování pořádku v zemi, na neporušování zákonů, dává si za cíl kontrolovat chování etnických menšin, zvláště jejich kriminální přečiny. Sama NS však v den demonstrace porušila opakovaně zákon. Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana měli u sebe někteří ze zadržených příznivců NS bodné a sečné zbraně, čímž porušili shromažďovací zákon. Deset příznivců bylo zadrženo ještě před počátkem samotné demonstrace. Stranu současně prověřuje policie pro podezření z rasistických trestných činů.Důvodem mé účasti na demonstraci proti legálnosti demonstrace NS je skutečnost, že extremistickým politickým stranám poněkud zákony ČR vyloženě „nahrávají“.Výroky Petry Edelmannové byli opakovaně zveřejněny v médiích, avšak tato může kandidovat do krajských voleb i europarlamentu, tedy není soudně stíhána za své projevy rasismu. Zatímco občanská sdružení může rozpustit ministerstvo vnitra, tak, jako se to stalo například ultralevicovému Komunistickému svazu mládeže, politickou stranu smí zrušit jedině Nejvyšší správní soud, pokud to navrhne vláda. Tedy skupinka 40 lidí, nesouhlasící s veřejnými projevy NS  byla „držena“ v obklíčení policistů v horní části Václavského náměstí, nebyl nám umožněn volný pohyb,ač demonstrace byla nahlášena pouze v prostředku horní části náměstí. Celá demonstrace NS byla ukončena pražským magistrátem, když jeden z mluvčích NS začal provolávat rasistická hesla. Bohužel k tomuto způsobu projevu mluvčí přistoupil až několik minut před koncem oficielním demonstrace a dle mých informací zatím nebyla NS zakázána.