Fiktivní sjezd KSČ z roku 1968

V pátek 10. října se v rámci akcí uměleckého projektu Tina.b uskutečnila neobvyklá preformace. Jejím jádrem byl podle slov organizátorů rekonstrukce ,,historické události: XIV. sjezdu Komunistické strany Československa, známého jako „Vysočanský sjezd“. V této události spatřujeme průsečík zásadních historických, společenských a politických významů, který může posloužit jako výchozí bod pro otevření otázek spojujících přítomnost s událostmi roku 1968.

 

XIV. sjezd Komunistické strany Československa se odehrál během jednoho dne, 22. srpna 1968, v jídelní hale závodů ČKD v Praze. Sjezd byl zahájen za mimořádných podmínek, den po vstupu armád států Varšavské smlouvy do ČSSR. Čelní představitele československé vlády a Strany, Alexander Dubček, Oldřich Černík, Josef Smrkovský a další byli v této době internováni v Moskvě za účelem jednání, která  26. srpna vyvrcholila podepsáním tzv. „moskevského protokolu“ a následně položila základ éře „normalizace“ v Československu.“

V rámci této rekonstrukce bylo účastníkům položeno několik otázek o historické paměti, odporu, otázce národního a mezinárodního, práci a jejím osudu a socialismu a jeho alternativách. Ke každé otázce vystupovali přihlášení řečníci se svými krátkými projevy.

Zajímavé na celém projektu byly dvě věci. Zaprvé se odehrával ve výrobní hale vysočanské ČKD, tedy v místě, od kterého je místo sjezdu KSČ před 40-ti lety vzdáleno jen pár kroků.

Druhým zanímavým faktem je to, že celou akci zorganizovali ruští umělci-aktivisté. I na tom je vidět, že debata o významu roku 1968 se v ČR zpožďuje nejen za západní Evropou, ale i za nejprogresivnějšími skupinami v Rusku.

Na akci se i přes bohužel slabou propagaci dostavilo na 40 lidí, bohužel kvůli technickým problémům a chladu řada z nich nevydržela do konce.

Nicméně lze hodnotit tento projekt jako přínosný a podnětný. Jeho autoři také připravují jeho filmové zpracování, které, jak můžeme doufat, se dostane i do České republiky.

 

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •