Na pohřeb medicíny v bílém

{mosimage}V úterý odpoledne, 20. května, měli studenti tří pražských lékařských fakult na výběr – připravovat se na zkoušky nebo se účastnit protestu proti plánovanému převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti, aby se v případě, že zkoušky úspěšně složí, měli kde připravovat na lékařskou praxi. Po půl druhé jich pod albertovskými schody stálo na čtyři sta, spolu nimi i řada profesorů.

V úvodu promluvil Marek Hilšer, mluvčí koordinačního výboru studentské iniciativy, která protest organizovala. Připomněl hlavní důvod protestu, skutečnost, že fakultní nemocnice transformované na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit by nedávaly lékařským fakultám možnost, jak zajistit zachování kvalitního výzkumu, vzdělávání a lékařské péče. Druhá z mluvčích, Zuzana Elbertová, shrnula dosavadní kroky od založení iniciativy. Studenti sepsali petici, pod niž získali během týdne téměř 4000 podpisů, sešli se s ministrem Tomášem Julínkem, který však ani po dlouhé diskuzi námitky proti připravovanému zákonu nepřijal, a získali podporu lékařských fakult v Plzni a Hradci i farmaceutické fakulty v Brně. Následovaly projevy hostů – předních českých lékařů, mezi nimi například prof. Pavla Klenera či prof. Pavla Pafka, v nichž varovali před možnými důsledky připravovaného zákona a ohrožením lékařské vědy.
Poté již na improvizované podium vtrhl Julínek s transformační kosou a na závěr úspěšné divadelní scénky za recitace veršů transformoval personifikovanou univerzitní nemocnici Vendulku na mrtvolu. S Vendulkou v rakvi a smutečními věnci v čele se vydal průvod v bílých pláštích k budově ministerstva zdravotnictví. Na Palackého náměstí byla pronesena smuteční řeč a přítomní drželi minutu ticha za fakultní nemocnice. Petice si od studentů přišel převzít mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt. Organizátoři ukončili akci s tím, že studentská iniciativa bude ve svých aktivitách i nadále pokračovat. Aktuální informace o dalším vývoji jsou k dispozici na stránkách www.univerzitni-nemocnice.cz , kde je také možnost stáhnout petici.

Jana Glivická