Petice na záchranu českého zdravotnictví

{mosimage}VáŽENí OBČANé!

žádnému ministrovi zdravotnictví na celém světě by bez trestu neprošlo předat všechny nejlepší nemocnice a pojišťovny veřejného zdravotnictví i s Vašimi penězi do soukromých rukou a způsobit tak zdražení zdravotní péče nejdříve o dvacet procent (návrh možného zisku pro majitele) to je na každého, i novorozence, pět tisíc ročně a potom stále více, a někteří nemocní nebudou potřebně léčeni.

Toto se stane, když dopustíme, aby byly schváleny připravené zákony a zcizeny nemocnice zneužitím zákona 92/1991 Sb. a zvůlí vlády. Pomozte zastavit privatizaci nemocnic a pojišťoven veřejného zdravotnictví Všichni jste pacienti. Jde o Vás a Vaše blízké!

Podepisujte PETICI !!!

PROTESTUJTE PROTI POPLATKŮM !!!

Podporujte

DEMONSTRACE A STáVKY !!!

Prodávají Vás a Váš společný majetek

a spoléhají na Vaši neinformovanost a nerozhodnost.

UKAŽTE JIM, ŽE SE MýLí,

VAšE ODPOVĚĎ BY MĚLA BýT:

TOTO NECHCEME !

www.svazpacientu.cz

PETICE PROTI POPLATKŮM A PROTI PRIVATIZACI NEMOCNIC A POJIš«OVEN VEŘEJNéHO ZDRAVOTNICTVí I S JEJICH FONDY PRO ZACHOVáNí SOLIDARITY VE ZDRAVOTNICTVí

Vážené poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři, členové vlády,

obracíme se na Vás, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, s požadavkem, abyste zabránili všem privatizačním krokům u všech subjektů, které slouží veřejnému zdravotnictví, zejména nemocnic a zdravotních pojišťoven i jejich fondů, ať už pomocí přímého prodeje, nebo převodu na akciové společnosti a následného zneužití zákona 92/91 Sb.

Naše tradiční opora, zdravotnictví jako veřejná služba garantovaná ústavou, hospodárně obstarávající dobrou zdravotní péči o všechny občany, s neziskovými nemocnicemi a dostatkem ordinací pro ambulantní péči, s pohotovostmi a lékárnami a dost dobrým systémem solidárního hrazení péče cestou veřejného zdravotního pojištění, to vše je ohroženo více, než kdy předtím. Zastavte hrozbu nevratných privatizací, které chce vláda urychleně prosadit. Zde je souhrn následků převodu na akciové společnosti a následné privatizace zdravotnických zařízení a pojišťoven:

 • Hlavním cílem zprivatizovaných nemocnic a pojišťoven je vytváření zisku pro jejich majitele. Toho se dá dosáhnout hlavně omezováním péče o pacienty a horším odměňováním lékařů a sester za současného zvyšování cen. To nutně vede ke zhoršení dostupnosti a kvality péče a nezvladatelnému růstu nákladů, jak ukazují zkušenosti amerického zdravotnictví.
 • Nemocný člověk je pro soukromou pojišťovnu překážkou na cestě k maximálnímu zisku a podle toho se s ním bude jednat.
 • Soukromá pojišťovna omezí možnost volby zdravotnických zařízení na ta levnější, méně vybavená přístroji i personálem.
 • Privatizace pojišťoven a státních nemocnic – největších a nejlepších nemocnic – omezí dostupnost nejnáročnější péče pro pojištěnce. Nákladná péče bude vyhrazena pro bohaté samoplátce.

Dále žádáme, abyste zákonem zrušili a nově nezaváděli poplatky a jiné individuální platby ve veřejném zdravotnictví, protože jsou v rozporu se solidárním hrazením zdravotní péče podle čl. 31 ústavní Listiny základních práv a svobod.

V Praze dne 10. dubna 2008

Petiční výbor:

 • Ing. Josef, Mrázek, CSc., Karlštejnská 1145, 252 28 Černošice
 • MUDr. Milan Kozlík, Dobřív 510, 338 44 Dobřív
 • PaedDr. Alena Gajdůšková, Želechovice 145, 763 11 Zlín
 • Jiří Sadílek, Čelakovské-Rajské 155, Rožmitál p.Třemšínem
 • Petiční výbor zastupuje jeho předseda Ing. Josef Mrázek, CSc

  Připojte se k petici určené Parlamentu ČR!

  Elektronická petice ZDE

  Fyzická petice ZDE