Přímé akce: NATO Game Over ve Španělsku

{mosimage}Ve španělském městečku Bétera vzdáleném asi 20 km od
Valencie se 17. května konal již šestý ročník akce, jejímž cílem bylo
uskutečnit občanskou inspekci na tamní základně sil NATO Response Force. Pod
heslem celoevropské kampaně NATO Game Over, která byla zahájena letošním
březnovým dobýváním velitelství NATO v Bruselu, se na jihovýchod španělska
sjelo více než sto aktivistů.


Akce začala v 10:00 organizačním setkáním, během něho
účastníci obdrželi pokyny, taktické plány, mapu okolí a také typické „bílé
pláště“ občanských inspektorů. V 11:45 se všichni účastníci
s transparenty a vlajkami vydali na tříkilometrový pochod k základně.
Hned po příchodu na místo v 12:15 se aktivisté rozdělili do afinitních
skupin a rozptýlili po celém obvodu základny. Při tomto přesunu některé skupiny
symbolicky uzavřeli základnu obmotáním jejího plotu červenobílou páskou. Krátce
po zaujmutí pozic vyrazily afinitní skupiny k útoku na základnu. Deseti
aktivistům se nakonec podařilo proniknout na půdu základny, kde byli zajištěni
policií. Ta je však ihned po předložení dokladů totožnosti a  vyvedení z prostoru základny propustila.
Letošní úspěšný průnik za ploty s ostnatými dráty byl již druhým podobně
zdařilým kouskem v historii pokusů o občanské inspekce na Béterské
základně.

Jak
již stojí v úvodu článku, občanská inspekce na základně v Béteře se
konala jako součást mezinárodní kampaně NATO Game Over, která pod heslem „Wars
start from Europe. Let’s stop wars from Europe“ („Války začínají z
Evropy. Pojďme je z Evropy také zastavit“) bojuje proti zapojování
evropských států do přípravy válek, jako je válka v Iráku, hoštění
intervenčních armád či poskytování zázemí pro tyto armády. Další velkou akcí
pořádanou pod hlavičkou NATO Game Over bude 14.-15. listopadu mezinárodní Den
decentralizovaných akcí proti vojenské infrastruktuře.
Petr Glivický
 

Přímé akce: Slovník základních pojmů
Přímá akce (Direct
action)

Přímá akce je metoda politického aktivismu vyznačující se
svým přímým zaměřením na dosahovaný cíl. Velmi často je prováděna formou
občanské neposlušnosti a dochází při ní tedy k porušení zákonů.
V plné obecnosti zahrnuje celou škálu metod od násilných po zcela pokojné.
Metody přímých akcí zahrnují ničení majetku a ekonomickou sabotáž
(monkeywrenching), blokády objektů či transportů, občanské inspekce a průniky
do chráněných objektů, sit-iny, treesitting a další okupace veřejného
prostranství, hacktivismus a mnohé další. Někdy se k přímým akcím řadí
také stávky, demonstrace nebo dokonce gerilový boj.

Nenásilná přímá akce (Nonviolent
direct action)

Nenásilné přímé akce jsou takové přímé akce, které
nepoužívají násilné prostředky. Mnohé skupiny považují za nenásilné rovněž
akce, při nichž dochází k poškozování či ničení majetku. Jiné skupiny řadí
tyto akce již mezi násilné přímé akce.

Občanská neposlušnost
(Civil disobedience)

Za občanskou neposlušnost se považuje vědomé porušování
zákonů, nařízení či jiných závazných pravidel ze strany občanů za účelem
protestu či manifestace jistého postoje. Protestující přitom přiznávají
nelegalitu svého jednání, které však přesto považují za legitimní. Akt občanské
neposlušnosti se často používá pro vyjádření nesouhlasu s nějakým platným
právním předpisem, kdy je tento předpis úmyslně porušován. Hlubokou tradici si
tento druh protestu utvořil v rámci boje za lidská či občanská práva. V Česku
se tento druh protestu objevil například při bojkotu poplatků u lékaře.

Občanská inspekce
(Civic inspection)

Občanská inspekce je jednou z forem přímých akcí. Její
podstatou je průnik do zakázané či střežené oblasti nebo objektu (vojenského
prostoru či základny, atomové elektrárny, sídla státní instituce nebo soukromé
společnosti, …). Cílem bývá většinou oblast či objekt alespoň dočasně obsadit,
či ho symbolicky uzavřít nebo v něm provést občanskou kontrolu. Oblibu si
občanské inspekce získaly u protiválečných hnutí a hnutí bojujících proti
jaderným zbraním. Příkladem občanské inspekce byla například akce Nato Game
Over v Bruselu, o níž jsme informovali v předcházejících číslech
Solidarity. Z českého prostředí lze zmínit například okupaci kóty 718
aktivisty Greenpeace – zde se však jedná (zejména svojí délkou) o ne zcela typickou
občanskou inspekci .

Sit-in

Sit-in je forma přímé akce spočívající v blokádě
jistého prostoru (tovární haly, dopravní komunikace, vstupu do budovy,…)
sedícími aktivisty. Protestující obvykle blokují daný prostor do doby, než jsou
splněny jejich požadavky nebo než jsou z místa odstraněni policií.
Předchůdci sit-inů byly tzv. sedací stávky, při nichž sedící stávkující dělníci
zablokovali výrobní halu, takže nemohli být nahrazeni stávkokazy. Sit-iny byly
často používány v protestech proti rasové segregaci v USA.

Monkeywrenching

Monkeywrehching je forma ekonomické sabotáže sloužící
k zastavení nebo zpomalení aktivit, které jsou považovány za nebezpečné či
destruktivní. Název pochází z anglického monkeywrench (francouzský
klíč) a fráze to throw a monkeywrench
into the machinery (hodit francouzský
klíč do soustrojí). Monkeywrenching je používán zejména ekologickými
organizacemi jako Earth Liberation Front, Animal Liberation Front a Earth
Liberation Army. Přestože způsobené škody mohou být veliké, je vždy učiněno vše
pro to, aby nedošlo ke zranění či smrti zvířat nebo lidí. Konkrétní příklady
monkeywrenchingu v podání těchto organizací byly například zapálení sídla
dřevařské společnosti, zničení úrody geneticky modifikovaných brambor, vyhození
elektrického transformátoru,…

Hacktivismus
(Hacktivism)

Hacktivismus je, jak již název napovídá, druh přímé akce, který používá
metody hackingu k prosazení politických cílů. První případ hacktivismu je
zaznamenán z roku 1989, kdy byla počítačová síť NASA infikována červem
WANK (Worms Against Nuclear Killers, Červi proti nukleárním zabijákům), který
změnil přihlašovací obrazovku počítače na protiválečný nápis.