Prohlášení Balkánské mírové konference

Balkánská mírová konference, která se konala 29. a 30. listopadu 2008 v Aténách, je milníkem pro protiválečná hnutí v našem regionu při mobilizace na velkou celoevropskou mobilizaci proti NATO ve Štrasburku a Baden-Badenu 2. – 5. dubna 2009.

Po vítězství Barracka Obamy ve Spojených státech vnikly velké naděje, že válka skončí. Ale „válka proti terorismu“, kterou zahájil George W. Bush, nemůže skončit bez pokračování a zesílení protiválečného boje. V zemích, kde NATO, USA a jejich ochotní spojenci zůstávají v roli okupantů, nepřestalo ničení, které zasahuje do životů milionů lidí, které sužuje bombardování, hlad a chudoba, a nezřídka jsou nuceni opustit své domovy.

 Proto:

 • Nadále trváme na ukončení okupace Afghánistánu a Iráku.
 • Pokračujeme v našem boji proti rozšiřování NATO na východ, protože to přináší jen nové válečné fronty na Balkáně a na Kavkaze.
 • Pokračujeme v boji proti umístění „protiraketového štítu“ v České republice a Polsku, neboť to vyvolává další napětí.

 V období krize, se imperialistické soupeření zostřilo a vlády se snaží hodit břemeno krize na pracující a mládež. Plánují větší zbrojní výdaje místo toho, aby daly peníze na vzdělání a zdravotní péči. Základny NATO jsou stále baštami války.

 Vývoj v Afghánistánu a hrozba rozšíření války do Pákistánu společně s novým tažením proti Somálsku ve jménu tzv. „boje proti terorismu“ ukazuje, že nestabilita roste, stejně jako potřeba zastavit všechny intervence a zapojení našich vlád v nich.

Proto požadujeme:

 • Uzavření amerických a NATO základen ve všech balkánských zemích.
 • Ukončení jakéhokoli zapojení našich zemí do okupačních sil pod pláštíkem humanitárních misí v Somálsku, Libanonu a Gruzii.
 • Zastavení zásahů, jejichž cílem je vytvoření protektorátů na Balkáně a na Kavkaze. Podporujeme přátelství a spolupráci mezi lidmi, respekt k menšinám, a  odmítáme tzv. zprostředkování velkými mocnostmi.

 My, účastníci Balkánské mírové konference v Aténách, se zavazujeme koordinovat co největší možnou mobilizaci proti NATO, účastnit se kampaně „60 let NATO stačilo“.

 Společně učiníme tyto kroky:

15. března bychom měli využít výročí největší protiválečné mobilizace v roce 2003.

20. března bychom měli organizovat demonstrace, 6 let po začátku války v Iráku a 10 let po bombardování Jugoslávie.

Plánujeme ustanovit „Balkánskou koordinaci proti NATO“

Svolat další Balkánskou protiválečnou konferenci na podzim 2009.

Sdílejte
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •