Radar, církev, Lisabon a parlament

V poslední době se spojuje otázka americké základny při kuloárním vyjednávání s jinými politickými kauzami.
Tržně fundamentalistické křídlo ODS kolem Tlustého podmiňuje svůj souhlas se stálou přítomností cizích vojsk na území ČR předložením „účetnictví“ církevních restitucí. Proč hodí 300 miliard církvi vláda, která se zakládá na šetření státními HoHHodfinancemi? Jedná tím nejen proti vůli většiny obyvatelstva, ale i proti své ideologii.

Oficiální argument je ten, že o velké bohatství církev oloupili komunisté. Jenže jak se k tomu bohatství dostala sama katolická církev?Skutečný důvod je ten, že organizované náboženství bývá ve společnosti konzervativní silou a pravicová vláda takto zesílí ideovou kontrolu nad společností. Z kazatelen budou horovat importovaní polští knězi proti samé myšlence zrovnoprávnění.
V této konstelaci je Tlustému a dalším odésáků trnem v oku nejspíš fakt, že zároveň budou kázat přímo v prospěch KDU-ČSL. Sabotovat kvůli tomu příchod Američanů do Brd, který on sám přece také podporuje, je však pouhým blafem. Včas to zas zabalí a bude se jen kochat množstvím novinových článků a televizních příspěvků, které připomněly jeho existenci obzvlášť ateistickým voličům ODS.Zároveň se snaží ODS tlačit všech 6 zelených poslanců k hlasování za americkou základnu s tím, že by jinak ODS potopila v českém parlamentu Lisabonskou smlouvu reforem EU. Jediný důvod je sice to, že zelení jsou silnými zastánci EU. Ale oficiálně zdůvodňují spojení je, že se obě záležitosti týkají geopolitiky.
To je ovšem pravdou. Evropská unie je ekonomickým kolosem se stejnou váhou jakoUSA, politicky a vojensky EU však Spojeným státům až na málo výjimek přicmrndává. Je např. nápadné, že český pravicový tisk agituje za radar, i když se nachází bezezbytku v rukou německého kapitálu.Podle Brzezinského ideologie Velké šachovnice ovládá svět ten, kdo ovládá euroasijský kontinent. Spojené státy doufají v udržení své slábnoucí hegemonie, pokud se jim bude dařit držet pod kontrolou velmoci na této pevnině – EU, Rusko, Čínu, Japonsko, popř. Indii. Protiraketový štít má samozřejmě sloužit k obklíčení Ruska a Číny a k zvyšování závislosti Japonska a EU na USA.
Oproti tomu Lisabonská smlouva má zvýšit „konkurenceschopnost“ EU a udělat z ní politicky manévrovatelnější celek, který by mohl do budoucna vést na USA nezávislejší zahraniční politiku.
Velká část vládnoucích tříd států bývalého sovětského bloku v geografickém pásmu, o který tradičně soupeřily Německo a Rusko, vidí záruku své svébytnosti navenek a nadvlády dovnitř ve Spojených státech. Zde najdeme důvod pro euroskepsi Klause a celé ODS.Znamená to, že by levice měla podporovat přijetí Lisabonské smlouvy? Stěží. Evropská unie je společenstvím 27 vládnoucích tříd a rády by zacházely s námi stejně tvrdě, jak americká vládnoucí třída zachází s tamními nižšími vrstvami. To, co jim v tom brání, není nějaký „evropský duch“ či „evropská tradice“, ale bojovnost obzvláště dělníků v západní Evropě. Východoevropská levice má tendenci k podpoře „evropské agendy“, protože často je evropská legislativa pro ni sociálně přijatelnější než ta státní.Jenže Klaus to jednou trefně popsal, když zdůvodňoval sociální škrty přípravou na vstup do EU a kritici se ho ptali, proč tedy prosazuje kritéria mnohem tvrdší, než je EU vyžaduje: „Naše reformy nesměřují tam, kde je EU dnes, ale kam sama EU směřuje.“Jestli podporujeme Lisabonskou smlouvu, pak podkopeme nohy našim nejsilnějším spojencům – odborům a sociálním hnutím na západ od nás.
Zpět k ODS a zeleným. Kdo z koho? Samozřejmě si ODS vyskakuje, ale stěží si troufnou skutečně torpedovat Lisabonskou smlouvu, takže i zde se jedná a laciný politický blaf a zelení by tento spor měli vyhrát. Jenže.Levice uvnitř SZ sdílí s naprostou většinou ostatní české levice názor, že je veledůležité být v parlamentu. Tam se prý o všem rozhoduje.
Matěj Stropnický je mluvčím vnitrostranické opozice proti Bursíkovi, která poukazuje na fakt, že SZ přes svou účast ve vládě ze svého programu neuskutečňuje takřka nic. Ale i on sdílí zásadní bursíkovské premisy: k prosazování zelené politiky musíme být v parlamentu, a tam se dostanem jen díky nazelenalému voličstvu ze střední vrstvy, které je v ČR spíš doprava.A jsme tam, kde jsme byli. Z takového marasmu tuto stranu samozřejmě nedostane ani nyní požadovaný mimořádný sjezd. Buď takový sjezd nebude a Bursík vyhraje, anebo bude a Bursík taky vyhraje. Zelení poslanci budou rádi, že je ODS vydírá byť prázdným blafem, protože alespoň budou mít výmluvu, proč odsouhlasili radar. Protože Lisabonská smlouva je, alespoň podle slov zeleného ministra Lišky, mnohem důležitější než americký radar v Čechách. A tak se nám pomaličku konkrétně vybarvuje to, co jsme my tvrdili od samého začátku: spoléhat se v boji proti základně na parlamentní aritmetiku by bylo pošetilé.

Thomas Franke