Romové se stále více stávají objektem rasismu

{mosimage}Podíváme-li se podrobně na nedávné události v Evropě, a zvláště ty, které zažehly řadu konfliktů v Itálii, sdružení Dženo a jeho partner Athinganoi pociťují potřebu odvetné reakce, aby bylo možné lépe definovat okolnosti, za jakých k nim došlo, a také možné následky, které mohou vyvolat. Romové se stále více stávají objektem rasismu po celé Evropě a jsou zneužíváni jako záminka pro veřejné vyhlašování rasistických hesel, namířených proti menšinám nebo přistěhovaleckým komunitám, ale také jako výmluva v souvislosti s nastolováním rasistických postupů.

V poslední události v Itálii šlo o to, že mladá romská dívka byla nalezena v bytě a byla v podezření, že se snaží ukrást osmiměsíční dítě. Takové obvinění není ničím novým, protože v italské společnosti stále přežívá jeden z mnoha stereotypů, že Romové kradou děti. Dokonce ještě dříve, než se jakékoliv obvinění podařilo prokázat, stačilo, zveřejnění této zprávy v médiích, aby obyvatelé Neapole začali zapalovat romská obydlí a podněcovali protiromské i protiimigrantské nálady po celé Itálii. Pravicová vláda s premiérem Silviem Berlusconim, který vládne v koalici se dvěma post-fašistickými stranami, velmi rychle přijala opatření v podobě zatýkání a deportací. Je dobře známou skutečností, že i když zločin není charakteristickým rysem přistěhovalců a zvláště Romů, přesto, když někdo z těchto komunit zločin spáchá, musí za něj zaplatit všichni ostatní jejich členové.

Avšak tento případ se ukázal být dobrým příkladem pro demonstraci síly ze strany těch, kdo vyhráli volby za pomoci rasistických hesel a zneužívají podobné příklady pro uplatnění populistických opatření. Je velmi příznačné, že tato událost nezůstane pouze vnitřním problémem Itálie, ale bude doznívat po celé Evropě, kde zcela jistě chování a opatření italské vlády najdou další sympatizanty mezi mnoha nacionalistickými, populistickými i rasistickými stranami nebo hnutími. Evropská unie k tomu, co se děje, musí zaujmout pevné odmítavé stanovisko, pokud si chce zachovat integritu jako společenství prosperity, sociální spravedlnosti a příležitostí pro všechny. Diskriminace a nespravedlnost, se kterou se setkávají Romové v Itálii i v jiných členských zemích EU je nyní bezprecedentní vzhledem k tomu, že se jedná o evropské občany, kteří jsou oprávněni pohybovat se uvnitř zemí EU podle libosti jako kterýkoli jiný evropský občan. Nedávné případy ukazují, že EU v současnosti nepřikládá dostatečnou pozornost ani nevyvíjí dostatečnou aktivitu směrem k aktuálním problémům Romů. Z tohoto důvodu jejich dnešní pozice, kdy jsou „zanecháni pozadu“, vyvolává problémy, se kterými členské země EU bojují způsoby neodpovídajícími zásadám EU v oblasti rovných příležitostí a podpory. Proto vše, k čemu nyní dochází, je velmi pobuřující i nebezpečné s ohledem na romskou komunitu i budoucí stabilitu a kooperaci v Evropské unii.

Znovu připomínáme, že pro EU je životně důležité správně a neprodleně jednat a odsoudit akce italské vlády jako neadekvátní, diskriminační a pobuřující.


Ivan Veselý, předseda sdruženo Dženo