Společně proti rasismu

Iniciativa Studenti proti rasismu vznikla v říjnu 2008 v reakci na narůstající aktivitu neonacistických a neofašistických organizací, především Národního odporu a Dělnické strany. K dnešnímu datu Iniciativa sdružuje 9 organizací a řadu jednotlivců z řad vysokoškolských studentů. Jejím cílem je boj proti rasismu a xenofobii v české společnosti nenásilnými prostředky jako je pořádání veřejných stánků, diskuzí, seminářů, koncertů či happeningů a shromáždění.

Kromě toho se chceme zaměřit i na pořádání přímých protiakcí na rasistických manifestacích. Pomocí těchto metod chceme poukazovat na problematiku rasismu v české společnosti a šířit myšlenky tolerance mezi lidmi různých ras a národností. Naše Iniciativa je nadstranickou platformou otevřenou všem antirasisticky smýšlejícím organizacím i jednotlivcům, kteří se ztotožňují s naším programem. Veškerá její činnost je založena na dobrovolnosti.

První veřejnou akcí Iniciativy byla protiakce proti demonstraci Národní strany na Václavském náměstí 28. října (viz minulé číslo). Na prosinec připravujeme hned několik akcí různého charakteru. 10. prosince pořádáme ve spolupráci se Studentskou radou veřejnou diskuzi o rasismu v české společnosti na Filozofické fakultě UK. Pozvání přijal mimo jiné Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti. Na 6. prosince připravujeme protiakci proti manifestaci Dělnické strany v Praze – Vysočanech a o týden později chceme vystoupit společně se sdružením Tolerance a občanská společnost proti pochodu Národního odporu v Janově. 18. prosince pak pořádá Národní strana demonstraci pod heslem „Stop imigraci – Start repatriaci!“, na které naši aktivisté také rozhodně nebudou chybět.

Postavme se společně vlně rasismu a nesnášenlivosti v české společnosti!

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •