Utajená generální stávka

Itálie 12. prosince prodělala generální stávku, vyhlášenou největším odborovým svazem, Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, s více jak 6 milióny členů. Ačkoliv se stávky nezúčastnily další dvě největší odborové centrály, účast byla dobrá: stávky se zúčastnilo až třikrát více pracujících než je členů CGIl a do ulic vyšlo víc jak milión a půl lidí, ačkoliv v Itálii byly jedny z největších povodní za poslední desetiletí. To vše za naprostého mlčení médii, které stávce často věnovaly jen okrajové články. O stávce nám poskytl interview Sergio Bellavita, generální tajemník v kraji Emilia-Romagna největších kováckých odborů v Itálii Fiom-CGIl a člen antikapitalistického hnutí Sinistra Critica.

 

Sergio, jak hodnotíš generální stávku? Podle informací mainstreamových médií a politiků byl 12. prosinec naprosto normální den.

Generální stávka byla úspěšná, ačkoliv největší odborové svazy již roky nedostatečně zastupují potřeby pracujících. Tradičně některé odborové svazy, jako kováci, byly více bojovné a jiné mají více problémů s mobilizací kvůli větší vzdálenosti od pracujících. Velká média nejdříve mluvila o stávce, aby podtrhly odtržení CGIL od ostatních větších odborových centrál, ale den po stávce odporně zamlčely milióny pracujících v ulicích a velkou účast zaměstnanců na pracovištích. Můžu klidně říct, že pokud by 12. prosinec byl klidným den, tedy pokud by stávka byla neúspěšná, velká média by určitě detailně informovala o neúspěchu celé akce. Na druhou stranu velká účast pracujících v ulicích a na pracovištích dokazují více jak cokoliv jiného, že důvody ke stávce byly pochopeny a vzaty za své zaměstnanci.

Stávka byla vyhlášena proti řešení ekonomické krize, navržené Berlusconiho vládou. Jaké jsou vaše alternativní řešení?

Ano, hlavním důvodem stávky je opozice návrhům Berlusconiho vlády v sociální a ekonomické oblasti, které jsou na hony vzdálené od pozitivního řešení dramatických důsledků krize, které již začínají pociťovat milióny pracujících. Tato věc je jasná, pokud bereme v úvahu, že rozpočet byl vypracován před šesti měsíci, kdy o krizi ještě nebylo plně slyšet, a že Berlusconi chce v příštích letech dosáhnout rozpočtu bez schodku. My jsme navrhli konkrétní, byť někdy částečná řešení, která jsou ale schopná dát okamžitou odpověď na snižující se mzdy a důchody, odstavení zákonu imigrační zákon Bossi-Fini, aby přistěhovalci, kteří nemůžou najít práci, neztratili povolení k pobytu, zvýšení sociálních jistot a jejich rozšíření na flexibilní pracující.

K těmto návrhům je nutné také přidat odmítnutí reformy vyjednávání mezd navržené italským svazem průmyslu (Cofindustria), která by omezila působnost odborů a jejich sílu při vyjednávání mezd.

Sinistra critica je antikapitalistickou organizací. Jakým způsobem se antikapitalistická levice angažovala ve stávce?

Poprvé vyhlásily společně s CGIL stávku i základnové (tj. ty, ve kterých jsou sdruženi zaměstnanci pracujících na vojenských základnách) a alternativní odbory, což je důležitým faktem, na kterém má Sinistra critica velkou zásluhu. Bylo také důležité, že se vytvořilo spojenectví mezi hnutím studentů, v boji proti reformě a pokusu o demontáž veřejného školství, a odbory. Stávka sice nemůže smazat zpoždění CGIL ve vytváření bojů, a ani nemůže nechat zapomenout chybějící programový profil, který by překonal tripartitní vyjednávání, které způsobilo mnoho škod pracujícím.

V Itálii jsme svědky dosti paradoxní situaci, která je ale dosti podobná jiným situacím v Evropě. Na jedné straně existuje dosti živá a pestrá sociální levice, která, jako v případě studentského hnutí Onda (hnutí „Vlna“, o kterém jsme informovali v minulém čísle Solidarity –pozn. red.), dokáže vytvářet silnou, prodlouženou a alespoň částečně úspěšnou mobilizaci zdola. Na druhé straně se politická levice jeví jako neschopná prosadit nějaký alternativní projekt, a jeví se spíš jako stranická byrokracie neustále hledající mocenská místa. Co si o tom myslíš?

Levice platí obrovskou daň za to, že se zapletla s politikou Evropské unie a centrálních vlád. Je ale nutné rozlišovat mezi levicí, často i radikální a komunistickou, která je ochotna vládnout, a zcela antikapitalistickou levicí. Pád levice ochotné vládnout, pád, za který může jen ona sama, často přivádí do nesnází i antikapitalistickou levici. Deziluze a pesimismu se totiž rozšiřuje mezi členy a sympatizanty levice, kteří věřili ve změnu skrz vládu, a někteří jednoduše přestanou být aktivní. Bohužel toto zvětšuje problémy antikapitalistické levici a nepomáhá jí. Bude třeba mnoho let, aby se znovu obnovil vztah mezi levicí a její společenskou užitečností. I díky tomu je Evropa jeden z mála kontinentů, který se posunuje doprava, a to i přes určitou čilost sociálních hnutí, jak říkáš ty. Buď se politická levice osvobodí od podřízenosti trhu a vůle účasti ve vládě, a vytvoří znova základy pro své bytí a akci, nebo jednoduše zmizí. Sinistra critica byla vytvořena právě kvůli hledání nové politiky, která má podstatu v opozici a sociálním konfliktu, s vědomím, že buď je levice antikapitalistická, nebo splyne s politickým středem. To, co mnozí v Itálii ještě nepochopili.

I v České republice začínáme pociťovat důsledky hospodářské krize, podobně jako v jiných místech Evropy a světa. Myslíš, že je možné vytvořit společný evropský odborářský nebo antikapitalistický boj proti důsledkům a řešením krize?

Bylo by to potřeba, myslím si, že je nutné oživit zkušenost evropských pochodů proti flexibilnímu zaměstnání z poloviny 90. let, které dokázaly vytvořit první celoevropské mobilizace, a které dokázaly vytvořit mnoho důležitých synergií a také předejmout politické zkušenost ze začátku třetího tisíciletí. Pokud evropské odbory chtějí mít nějakou budoucnost, musí jasně říci, co jsou zač rozhodnutí Evropské unie, neboli že jsou nepřátelská vůči právům a zájmům pracujícím. Naopak odbory musí vytvořit boje za přerozdělení bohatství, za rozšíření sociálních jistot, a proti flexibilním formám práce.

Děkuji za tvoje odpovědi a přeji mnoho úspěchů ve vašich odborových a politických bojích.

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •