Výsledky z Malmö

Na konečné schůzi Evropského sociálního fóra 21. září byla přijata rezoluce, která vyhlásila 4 důležité mobilizace. Především se účastníci fóra zavázali k vytvoření společné Evropské kampani proti sociální a pracovním politikám Evropské Unie. Jak známo, Evropská unie už dlouho sleduje neoliberální kurz vůči sociálním a pracovním právům.

Její direktivy a nařízení se snaží podněcovat privatizaci sociálních služeb (např. privatizace vody, Bolkensteinova směrnice a jiné další rozhodnutí), rušení některých práv zaměstnanců (návrh na liberalizaci pracovní doby, který předpokládá možnost až 60 nebo 65 hodinové pracovní doby, pracovní flexibilita) či omezování práv migrantů (nově schválená „Směrnice hanby“). Hnutí chce vytvořit kampaň, která začne 5. a 6. prosinci v Paříži (demonstrace při příležitosti ukončení francouzského předsednictví E.U. a mezinárodní seminář o demokratizaci institucí E.U.) , bude pokračovat účastí na odborové demonstraci 16. prosince ve Štrasburku  proti zavedení 60 hodinové pracovní doby, bude mít další důležitý moment v summit světových hnutí za veřejnou vodu, který se uskuteční od 16. do 22. března v Istanbulu. Kampaň má vyvrcholit v březnu, kdy bude uspořádán v Bruselu kontrasummit evropského hnutí za jinou Evropu.

Ovšem není tady jen sociální otázka. Na problémy klimatických změn reagovalo Evropské sociální fórum účastí na mobilizaci za řešení klimatických změn, která proběhne 6. prosince v polské Poznani. Další důležitá mobilizace bude také v prosinci 2009 v Kodani. Nikoliv náhodou obě města leží na břehu moře: právě pro přímořské státy klimatické změny znamenají obrovské nebezpečí, jelikož zdvihnutí hladin moře by mohlo zatopit mnoho hustě obývaných regionů, což může vyvolat migrační vlny, které se týkají samozřejmě i států bez přístupu k moři.

Účastníci ESF se také shodli, že 60. výročí založení NATO bude zneužito mnohými evropskými vládami k propagaci války a tohoto útočného paktu. Proto se účastníci hnutí shodli, že je potřeba vytvořit v jednotlivých regionech Evropy akce, které by takovou propagandu narušily. ESF vyzívá k vytvoření místních iniciativ a akcí, které by poskytovaly informace alternativní vládním propagandám a které by žádaly zrušení tohoto vojenského paktu. Proto také, při příležitosti výročního summitu ve francouzském Štrasburku a německém Kielu, proběhne 4. dubna 2009 velká demonstrace za rozpuštění NATO.

V červenci 2009 proběhne v Itálii zasedání G-8 a G-20. Podle dostupných zpráv by měl summit stvrdit nový finanční řád, který bude vypracován v předchozích měsících jako reakce na současnou finanční krizi. Zasedání G-8, v posledních letech stále méně důležité mezinárodní instituce, tak nabývá nového charakteru a může stát dobrou příležitostí pro alterglobalizační  hnutí, aby znovu zopakovalo, že nestojí o žádnou obrodu kapitalismu, jak ji nazývá Sarkozy, ale opravdovou alternativní a jinou společnost.