Za hospodářským úspěchem Brazílie

{mosimage}Na
povrchu je „success story“ – prezident Lula, představitel PT- Strany
pracujících se stále v Brazílii těší značné popularitě . Ekonomika je relativně
stabilní a tak je pravděpodobné, že Lula bude moci určit svého nástupce v
příštích prezidentských volbách v roce 2010. Ale kam Brazílie skutečně směřuje,
můžeme poznat pouze, nahlédneme-li pod povrch předkládaný vládními
propagandisty.


Zatímco hojné brazilské zemědělské produkty na rostoucím světovém trhu zaručovaly
jistý stupeň stability, skutečný hospodářský rozvoj nebyl velký.

Ekonomický růst v roce 2008 byl odhadnut na pouhých 5.3 procent – méně
nežli ve 13 ostatních latinskoamerických zemích.

Došlo k mírnému zlepšení v distribuci příjmu a vytvoření spíše
formálních, ale špatně placených zaměstnání. Nicméně tyto reformy blednou ve
srovnání se zlatou žní, kterou mají za Lulovy vlády bohatí.

Petrobras, státní producent a distributor nafty překonal letos
Microsoft, coby třetí největší korporace na americkém kontinentě. Brazilské
banky dosáhly rekordů v následném zisku. Loňského roku vzrostl o 46 procent počet
Brazilců, kteří investovali více nežli 1$ milion do akcií. A to v zemi, kde
třetina obyvatel žije pod úrovní chudoby. Militantní Lula zahájil práci na
několika velkých projektech jako je kupř. série hydroelektráren. Organizované protestní
akce místních obyvatel proti ekologickým a ekonomickým důsledkům těchto
projektů byly marginalizovány.

Licence pro tyto destruktivní projekty vlastní ministerstvo životního
prostředí.

Toto bylo důvodem proč populární ministryně Marina Silva,
spolupracovnice významného dělnického vůdce Chico Mendese byla nakonec nucena odstoupit
na protest proti pro-business strategii Lulovy vlády.

Lula si získal mezinárodní reputaci jako zastánce produkce bionafty
coby alternativy k fosilním palivům.

Hnutí bezzemků (MST) a brazilské environmentalistické skupiny zahájily
debatu o nebezpečích velkých plantáží cukrové třtiny. Je pravděpodobné, že tyto
plantáže bude vytlačovat malé a střední pěstitele ve prospěch velkého národního
a nadnárodního agrobyznysu, který již podstatně ovládá brazilské zemědělství.
Aktivisté se také obávají, že k produkci bionafty bude využívána půda zoufale
potřebná pro produkci potravin. Lula hraje na poli mezinárodni politiky jemnou
diplomatickou hru. Upustil od kritiky Spojených Států. I s vědomím, že většina
jeho stoupenců jsou současně stoupenci levicových vlád Hugo Cháveze ve
Venezuele a Evo Moralese v Bolívii, Lula zachovává umírněný postoj, nezapojuje
se do kritiky imperialismu, ale udržuje odstup od hnutí v těchto zemích.

Brazilská intervence na Haiti jednoznačně odhaluje lživost Lulovy
neutrality.

Od roku 2004 Brazílie udržuje více než 1000 vojáků jako součást údajné
" peacekeeping " mise na Haiti.

Tato mise selhala a brazilští vojáci zapojeni v brutálních akcích proti
protestujícím uvolňovali cestu instalaci proamerického režimu. Brazilská role
na Haiti byla zostuzením  anti-imperialistického  původu Strany pracujících. Opozice, žel
selhala ve vyvození závěrů ze  zklamání
pociťovaném mnoha Brazilci.

Strana Socialismus a svoboda 
(PSOL) i nadále získává pozornost, ale aktivisté strany  mají nesnadný úkol zajistit masovou  účastí v konkrétních zápasech, aby se strana
nestala pouze další součástí parlamentu.

úkoly
levicového a sociálního hnutí jsou jasné 
– pokračovat v odhalování chyb v Lulově strategii, organizovat místní
akce a jejich soustředěním ve sjednocené opozici a prací v PSOL vybudovat
politickou alternativu.

přeložil Josef Míkovec