Kapitalismus nefunguje: neplaťme za jeho krizi

Socialistická Solidarita kriticky podporuje dnešní demonstraci evropských a českých odborů. Je důležité se postavit proti zneužívání krize, ale jak na národní tak na evropské úrovni se zatím odbory zdají zaskočené, bez hlasu a hledající směr v nových podmínkách. Pro nás je nepřijatelné, aby následky krize nesli ti, kteří ji nezpůsobili: zaměstnanci, důchodci, studenti a sociálně slabší občané. Krizi ale nezpůsobilo jen pár chamtivých manažerů, či neregulovaná burza.

„Hlavní důvody krize jsou stagnace platů v hlavních ekonomikách světa od 80.let, což k vedlo k současné nadvýrobě, způsob řízení podniků a firem, zaměřený na krátkodobý zisk na úkor platů, přírody a práv zaměstnanců a společnosti, a přenechání trhu některých základních práv, jako to na bydlení, které vedlo ke vzniku spekulativních bublin, např. na realitním a hypotečním trhu. Vznik těchto faktorů, a v důsledky i krize, je důsledkem organizace kapitalistického hospodářství, které je zaměřeno na maximalizaci zisku.“

Problém je tedy v současném modelu hospodářství. V zahraničí proto mnoho lidí, a také množství odborářů, začalo přemýšlet o jiném způsobu hospodářství, který by překonal kapitalismus, ale který by nebyl návratem do historicky zkrachovalého „reálného socialismu“. Příkladem úspěšných bojů proti dopadům krize mohou být vítězné okupační stávka, které proběhly ve Spojených státech, Francii, Británii i Polsku. Naposledy uspěli zaměstnanci v továrně firmy Visteon (subdodavatel Fordu) v britském Enfieldu.

Socialistická Solidarita chce vytvořit síť lidí, kteří by bojovali na svých pracovištích, na školách a v ulicích proti důsledkům krize. Vlády a parlamenty ochotně zespolečenšťují ztráty za stovky miliard eur a dolarů, ale chtějí šetřit na sociálním státě. V důsledku zaplatí lidi z nízkých a středních vrstev tyto ztráty ze svých daní a sociálních odvodů. Na nich totiž leží hlavní daňové břímě. Zaměstnanci tak dotují ztráty podnikatelů a manažerů. V takové situaci je nutné bojovat za návrhy, které by konkrétně pomohly lidem z krize ven:

·   proti nezaměstnanosti 30ti hodinová pracovní doba za stejnou mzdu a administrativní zákaz výpovědí

·   proti nejistotě příjmů zavedení základního příjmu, valorizace důchodů, a navýšení minimální mzdy na třetinu mzdy průměrné

·   místo bydlení na hypotéku státní program bydlení

·   přerozdělení bohatství skrz daňovou reformu, např. zavedení 45%ti daně akciové opce manažerů, či na burzovní spekulace a dividenda

·   zastavení privatizací státních podniků a obnovení státní kontroly nad klíčovými podniky, včetně zdravotních pojišťoven

Všechny tyto kroky mohou být okamžitě realizovány. Nicméně zárukou, aby se obdobné krize již neopakovaly, je jedině změna společenského systému, který bude hledět na potřeby lidí a ne na zisky.

Pokud jsme Vás oslovili, a chcete se s námi seznámit, podiskutovat, či se zapojit do dalších bojů, tak přijďte na debatu o ekonomické krizi, kterou pořádáme ve čtvrtek 21. května v 18 hodin v Horákově sále v Lidovém domě (Hybernská 7, Praha).