Naše budoucnost není na prodej!

V posledních letech jsme v Evropě svědky zápasu mezi badateli, studenty, vysokoškolskými pedagogy a snahou vlád co nejvíce podřídit chod a správu vědeckých a školských pracovišť zájmům velkých hospodářských skupin a kapitálu. Společným jmenovatelem těchto snah je vůle omezit badatelskou a akademickou samosprávu ve prospěch správních rad, ve kterých by měli zásadní slovo právě zástupci průmyslu a podnikatelů. Tyto snahy vyvolaly bouřlivou reakci ve Francii na začátku tohoto roku (stávka proti tkz. Loi Pécresse), ale také v Itálii, kde podobnou transformaci výzkumu a univerzit prosazovala ministryně Gelminiová, či ve Španělsku a Německu. Masové protesty často dokázaly zastavit tyto úmysly evropských vlád.

Myslíme si, že je zásadní chránit a rozšiřovat samosprávu Akademie věd, pracovišť základního výzkumu ale také vysokých škol, a vytvářet co největší zapojení badatelů a badatelek, studentů a studentek, ale také zaměstnanců a zaměstnankyň vysokých škol na chodu pracovišť a škol, kde jsou aktivní. V tomto smyslu bychom také chtěly navázat kontakty s dalšími obdobnými hnutími v Evropě, protože je jasné, že současné změny v řízení vzdělávání a výzkumu mají rámec v celoevropských konceptech, jako jsou Boloňský proces či Lisabonská strategie. Tyto koncepty předpokládají co největší potržnění vzdělání a výzkumu a jejich podřízení tržním mechanismům. Další rovinou je pak co největší flexibilizace zaměstnanců ve vědě a vzdělání, což znamená okleštění sociálních jistot a stlačení platů.

Současná ekonomická krize je pak dobrou záminkou protlačit opatření, která by v „nekrizových“ dobách nebyla prosaditelná. To se týká nejen vědy ale také sociálního státu, imigrační politiky či fungování státu. Současné snahy změnit řízení vědy a vysokoškolského vzdělaní se tak dějí v širším rámci těchto změn. Proto si myslíme, že by bylo žádoucí, aby hnutí zaměstnanců z Akademie věd hledalo společné jmenovatele i s jinými vrstvami společnosti (např. odbory), které jsou těmito „reformami“ postiženi. Nedovolme, aby se z výzkumu a vzdělání stalo zboží dostupné jen majetným.

Naše věda a výzkum nejsou na prodeji!