V Brdech proti základnám

Letos 21. srpna uběhlo 41 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. V roce 1991 se podařilo poslední části těchto vojsk odsunout zpět tam, odkud přišla. Období bez přítomnosti cizích vojsk na území ČR trvalo podstatně kratší dobu než většina politiků v roce 1989 a 1993 prohlašovala. Překvapivě se období definované „již nikdy“ smrsklo na několik let. Od účasti ve vojenském paktu NATO (pozůstatku z doby bipolárního světa, kdy jeho protiváhou byly státy Varšavské smlouvy), ke kterému se připojila Česká republika bez všelidového referenda, jen pár dnů před tím, než bylo zahájeno bombardování Srbska.


Posledním hitem v oblasti výskytu cizích vojsk je plán podporovaný vládnoucími činiteli k výstavbě americké vojenské základny. Je zajímavé, že lidé, kteří dříve provolávali hesla typu „žádná cizí vojska“ vyspěli a nyní pro změnu požadují přítomnost vojsk našeho velkého bratra. Dokonce mu napsali v dopise, aby na nás nezapomněl a nevyměňoval naše vazalství za spolupráci s naším (zřejmě podle expremiéra Topolánka) největším současným nepřítelem – Ruskem.

Naštěstí se občané České Republiky poučili z chyb minulosti a jsou rozhodně proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR.

A tak Iniciativa Ne základnám uspořádala v předvečer 41. výročí vstupu cizích vojsk na území ČR happening, při kterém bylo vypuštěno 41 balonů s přáním „Již žádná cizí vojska“. Happening se symbolicky konal na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné. Happeningu se zúčastnilo asi 50 lidí což je vzhledem k pokročilé noční době a období prázdnin významná účast. Vrcholní političtí představitelé ČR a jejich angažovanost v otázce výstavby radaru svojí činností vyvolávají obavy, že se historie bude opakovat, že zde budeme mít další cizí armádu.