Veggie Pride proběhl překvapivě úspěšně

Sobotní ráno nedávalo příliš nadějí na pěkné počasí. Pršelo všude, i v Praze, kde se měl odpoledně 16. května uskutečnit vůbec první český Veggie Pride – pochod za práva zvířat. Nakonec všechno bylo jinak a právě když akce začínala, se objevilo sluníčko a už nás až do večera neopustilo.

Na Palackého náměstí se postavily informační stánky, které nabízely úplně všechno: informační materiály – letáčky, časopisy a knihy, výstavy, promítání filmů, vzorky kosmetiky netestované na zvířatech, trička, nášivky, placky a samolepky se zvířecí tématikou, ochutnávky jídel bez krutosti, knihy. Teprve po 13 hodině se postupně začali scházet účastníci průvodu. Někteří si přinesli vlastní transparenty, někteří si vzali připravené manifesty, nechyběly děti, ani aktivisté v maskách. Následovaly krátké projevy, ve kterých jsme si připomněli, proč jsme se sešli – kvůli zvířatům, která máme rádi, ale která kvůli mnoha předsudkům společnosti každý den trpí a jsou zabíjena jako by byla pouhé věci.

Poté průvod vyšel do pražských ulic. V megafonech jsme přihlížející informovali o zbytečném utrpení zvířaty a vyzývali jsme je, aby se zamysleli, co způsobují živým bytostem, které se neliší od jejich domácích zvířat. Průvod asi dvou stovek manifestujících se po kruhové trase vrátil zpět na náměstí. Tam měli aktivní aktivisti na stáncích plné ruce práce a kluci pomalu začali pracovat na spuštění muziky ze soundsystému. Díky skvělé hudbě se náměstí proměnilo v pravou oslavu.

K večeru se program přesunul do klubu Cross, kde na úvod Honza Šťastný z České vegetariánské společnosti vystoupil v kavárně s přednáškou na stále aktuálnější téma „Vegetariánství, veganství a životní prostředí“. Je překvapivé, že i na toto téma se dá vyprávět velmi poutavě a hlavně tak vtipně, že se posluchači mnohokrát neubránili smíchu. Následovalo promítání filmů na téma práv zvířat, začalo se slavným dokumentem Earthlings a pak se pokračovalo kratšími filmy, např. o Animal Liberation Front, Sea Shepherds. V nižších patrech klubu se rozjela afterparty a tančilo se plným proudem, nahoře vystoupil Jah Screechy a další, dole DJ´s s o něco tvrdší muzikou.