Ven z krize s většími právy a většími mzdami

V těchto měsících dopadá na Evropskou unii, Českou republiku a celý svět globální hospodářská krize. Jak jsme již několikrát řekli je to krize systémová a nikoliv klopýtnutí jinak perfektního systému. Naopak ukazuje na neschopnost kapitalismu rozdělovat ekonomické zdroje tak, aby fungovala ekonomika, a aby zajišťovala potřeby lidí. Dnešní evropské vlády, nezávisle na tom zda pravicové či levicové, se snaží nechat zaplatit krizi zaměstnanci, mladými, flexibilními pracujícími a migranty, snaží se socializovat a zaplatit z našich daní ztráty velkého kapitálu. Ale jak ukazují hnutí od Itálie po Francii, od Španělska po Řecko, od Brazílie po Čínu, lidé se spojují pod heslem „My vaší krizi platit nebudeme“, a požadují větší práva, přerozdělení bohatství a jednoduše lepší budoucnost.

Navrhujeme několik okamžitých kroků k řešení krize a k dosažení větších práv pro všechny zaměstnance, flexibilní pracující a migranty. Tyto návrhy jsou ambiciózní ale také naprosto možné a dosažitelné. Jsou jen otázkou politické a společenské vůle, protože existují ekonomické zdroje na jejich financování.
Na evropské úrovni požadujeme:
• Zavedení 30ti hodinové pracovní doby za stejnou mzdu jako při staré pracovní době. Tento požadavek dokáže předejít zvýšené nezaměstnanosti vytvořením nových pracovních míst.
• Zavedení evropské občanské mzdy (příjem pro každého staršího 18 let ve výši většinového podílu z průměrné mzdy; slouží jako dorovnání podprůměrných platů a nahrazuje podporu v nezaměstnanosti; ti, co mají plat vyšší na ni nemají nárok) a společné evropské minimální mzdy. Na jedné straně občanská mzda zajistí všem určitý životní standard, studentům lepší studium, a zaměstnancům lépe placenou práci. Společná evropská minimální mzda také razantně sníží současný sociální dumping v rámci EU.
• Společnou daňovou politiku EU s progresivním zdaněním bohatších vrstev, se zavedením 35% daně na investiční a burzovní fondy, zavedení Tobinovy daně, boj proti daňovým únikům a rájům. V posledních 20ti letech se daňová zátěž stále více přesouvala shora dolů, což vytvořilo paradoxní situaci kdy např. finančník Warren Buffet, jeden z největších boháčů světa, platí procentuálně nižší daně než jeho sekretářka.
• Ve společnostech, které dostanou státní pomoc, zavést spolurozhodování zaměstnanců a společnosti na vedení podniku. Současné vedení podniků, ve snaze maximalizovat zisky, vedlo jen k snížení práv zaměstnanců, a externalizaci nákladů na společnost.

Na celostátní úrovni navrhujeme:
• Zrušení soukromých agentur zaměstnání, legalizaci „ilegálních“ pracujících a rozšíření všech sociálních jistot i na flexibilní pracující.
• Vytvoření státního programu bydlení, který by se snažil nahradit soukromý trh bydlení. Trh, jak ukazují hypoteční krachy, není schopen efektivně amortizovat náklady na výstavbu bytů a zaručit tak právo lidí na bydlení.
• Větší federalizace státu a sociálních služeb, tak aby byly blíže občanům a zavedení prvků přímé demokracie jak na celostátní, tak na místní úrovni, protože věříme, že základ demokracie není jen svoboda projevu, ale především přímá účast na rozhodování.

Základem našich požadavků je radikální přerozdělení bohatství skrz rozšíření práv a větší demokracie. Jestli tě naše požadavky oslovily, tak nás kontaktuj, a pokusíme se společně vtvořit společenskou kampaň. Jak se říká v Brazílii, „když sní každý sám, tak jsou to jen sny. Když sníme společně, tak to začíná být realita.“